Szczęśliwa siódemka, czyli Turniej Klas Policyjnych

Przez ostatnie dni trwały prace nad nowym regulaminem VII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, który odbędzie się w naszej Szkole Policji w Pile w dniach 1 – 2 czerwca 2015 r.

Organizacja przedsięwzięcia planowana jest wspólnie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile, z którym pilska Szkoła Policji współpracuje w zakresie realizacji autorskiego programu nauczania w liceum ogólnokształcącym pn. „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

W Turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji z całej Polski, w tym współorganizator Turnieju (ZSP nr 2 w Pile) i reprezentacje, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej edycji Turnieju. W przypadku większej liczby zgłoszeń, drużyny biorące udział w Turnieju wyłonione zostaną w drodze eliminacji, w oparciu o test wiedzy

W siódmej edycji Turnieju rozegrane zostaną następujące konkurencje:

– sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji,

– test sprawności fizycznej (tor przeszkód),

– test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

– test umiejętności strzeleckich.

Dyrektor szkoły, która chciałaby uczestniczyć w turniejowych zmaganiach o tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2015”, powinien do 16 stycznia 2015 r. przysłać (pocztą tradycyjną lub faksem) zgłoszenia reprezentacji na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu Turnieju.

Informacje dotyczące Turnieju będą publikowane na stronie internetowej Szkoły (w aktualnościach oraz w zakładce Turniej Klas Policyjnych). Tam również znajduje się regulamin.

Szczegółowych informacji udzielają: podinsp. Dorota Witkowska – tel. (67) 352 21 60, tel. kom. 695 820 161, faks 67 352 23 27, podinsp. Wojciech Thiel – tel. (67) 352 24 23, tel. kom. 605 597 988.

Na zdjęciach prezentujemy migawki z szóstej edycji turnieju.

Anna Fons

szczesliwa_siodemka10

szczesliwa_siodemka19 szczesliwa_siodemka11 szczesliwa_siodemka12 szczesliwa_siodemka13 szczesliwa_siodemka14 szczesliwa_siodemka15 szczesliwa_siodemka16 szczesliwa_siodemka17 szczesliwa_siodemka18