Szkolenie defensywnych technik jazdy w Bednarach

19 sierpnia 2022 r odbyło się szkolenie defensywnych technik jazdy autami osobowymi i ciężarowymi dla przedstawicieli i komendantów wybranych jednostek organizacyjnych PSP.  

W pierwszej edycji szkolenia wzięło udział 15 funkcjonariuszy z województwa wielkopolskiego, którzy pełnią służbę w byłych miastach wojewódzkich (sprzed reformy administracyjnej z 1998 roku) oraz Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Robert Natunewicz.

Organizatorem szkolenia był Dariusz Wojcieszak Wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa. Zajęcia prowadzone były w ośrodku doskonalenia techniki jazdy „Bednary Driving City” w Bednarach obok Poznania.

Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Jazda defensywna (proaktywna) to technika jazdy, której celem jest osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa na drodze. Środkami do tego służącymi są odpowiednie techniki obserwacji, inteligentne przewidywanie, a następnie uprzedzanie własnymi działaniami wydarzeń w ruchu drogowym.

Szkolenie zakończono podsumowaniem przez wykwalifikowanych instruktorów z udziałem Pana Tomasza Boryslawskiego – Prezesa Zarządu „Bednary Driving City” – Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o.o.

Opracował: mł. kpt. Albert Famulski
Zdjęcia: mł. kpt. Albert Famulski
Komenda Miejska PSP w Kaliszu

szkolenie_defensywnych

szkolenie_defensywnych_03 szkolenie_defensywnych_02