Szkolenie dla organizacji pozarządowych

18 stycznia 2016 roku w Invest Parku w Pile, odbyło się spotkanie szkoleniowe dla organizacji pozarządowych. Uczestnicy nieodpłatnie mogli zapoznać się z przepisami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2016 r., dotyczących uproszczeń w prowadzeniu ewidencji kosztów i przychodów. Omówione zostały również zasady rachunkowości dla NGO.

Prelegentami spotkania byli: Anna Michalec oraz Halina Łuczak z Regionalnej Izby Obrachunkowej, Jerzy Musiał z Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Ireneusz Michalak prowadzący biuro Rachunkowiec.pl.

Zaproszeni przedstawiciele organizacji pozarządowych aktywnie uczestniczyli w szkoleniu, zadając pytania ekspertom.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Posła na Sejm Błażeja Łukasza Pardę oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA.

Tobiasz Wiesiołek
Dyrektor Biura Poselskiego
Błażeja Łukasza Pardy

szkolenie_dla_organizacji01

szkolenie_dla_organizacji02 szkolenie_dla_organizacji03 szkolenie_dla_organizacji04 szkolenie_dla_organizacji05 szkolenie_dla_organizacji06 szkolenie_dla_organizacji07 szkolenie_dla_organizacji08 szkolenie_dla_organizacji09 szkolenie_dla_organizacji10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *