Szkolenie wysokościowe w zakresie podstawowym

Od początku roku strażacy z Wielkopolski ćwiczą ratownictwo wysokościowe w zakresie podstawowym. Szkolenia zaplanowane zostały w trzech komendach Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Poznaniu oraz Pile. Od kwietnia 2017 roku na ternie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Pile oraz na wybranych obiektach w Pile zaplanowanych zostało 6 ćwiczeń dotyczących ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym.

W szkoleniach uczestniczą strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej ze Złotowa, Wągrowca, Chodzieży, Czarnkowa, Trzcianki oraz Piły. Realizacja jednego pełnego szkolenia przewiduje 24 godziny dydaktyczne podzielone na część  teoretyczną oraz praktyczną.  Zakres szkolenia obejmuje między innymi zapoznanie się ze sprzętem ratownictwa wysokościowego, tworzenie węzłów, budowanie stanowisk oraz zapoznanie się z technikami ewakuacyjnymi. Nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń czuwa prowadzący instruktor ratownictwa wysokościowego z pilskiej komendy. Wiedza i umiejętności zdobyte w Pile wykorzystane zostaną przez strażaków w macierzystych  jednostkach podczas doskonalenia zawodowego.

Tekst: mł. bryg. Zbigniew Szukajło
Zdjęcia: mł. ogn. Radosław Kłosiński

szkolenie_wysokosciowe00

szkolenie_wysokosciowe15 szkolenie_wysokosciowe01 szkolenie_wysokosciowe02 szkolenie_wysokosciowe03 szkolenie_wysokosciowe04 szkolenie_wysokosciowe05 szkolenie_wysokosciowe06 szkolenie_wysokosciowe07 szkolenie_wysokosciowe08 szkolenie_wysokosciowe09 szkolenie_wysokosciowe10 szkolenie_wysokosciowe11 szkolenie_wysokosciowe12 szkolenie_wysokosciowe13 szkolenie_wysokosciowe14