Szydłowo. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

konsultacje_z_organizacjami

Od 8 do 15 grudnia br. przeprowadzone zostaną konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu pn. „Roczny Program Współpracy Gminy Szydłowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Konsultacje odbędą się w formie zbierania wniosków, uwag i opinii za pomocą formularza wyrażenia opinii, który umieszczony zostanie na stronie internetowej urzędu (www.szydlowo.pl).

Zachęcamy do włączenia się w proces konsultacji, gdyż każda opinia jest dla nas ważna i cenna.

Zarządzenie w tej sprawie zostanie upublicznione 7 grudnia br.

szydlowo.pl