Szydłowo. Studium uchwalone po 15 latach

szydlowo_studium

Szanowni Państwo, po roku oczekiwania na wniesienie ewentualnego sprzeciwu nadzorczego śmiało możemy to oznajmić – MAMY TO! Procedura uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowo została skutecznie przeprowadzona.

Tym samym zakończyliśmy niefortunną, piętnastoletnią przygodę z tym dokumentem. Niewątpliwie, mimo niedoskonałości Studium jest to jeden z największych sukcesów tej kadencji. Tym samym zrealizowana została jedna z kluczowych obietnic wyborczych, złożona podczas kampanii w 2018 roku przez wójta Tobiasza Wiesiołka i jego zespół. Prace nad zmianą studium rozpoczęły się w roku 2006 – wówczas Rada Gminy Szydłowo podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany dokumentu. Na przestrzeni lat studium uchwalane było trzykrotnie w roku 2010, 2015 i 2016 jednakże Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym każdorazowo stwierdzał nieważność uchwały Rady Gminy Szydłowo.

Studium jest dokumentem sporządzanym dla całego obszaru gminy, określającym w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania przestrzeni określając funkcję pożądaną lub mile widzianą na danym obszarze. Jest dokumentem planistycznym umożliwiającym gminie kształtowanie ładu przestrzennego, który służy mieszkańcom i poprawia jakość ich życia. Nowoczesna gospodarka przestrzenna wymaga określenia wartości podstawowych i fundamentalnych, kierujących się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wójt  nie kryje swojego zadowolenia z historycznej chwili:

– Wielkie podziękowania dla współpracowników pracujących przy dokumencie. Rozwijając temat planowania przestrzennego śmiało możemy stwierdzić, że w końcu w gminie prowadzona jest realna polityka przestrzenna, która nabiera rumieńców. Zapanowaliśmy nad chaosem, rozlewaniem się wsi oraz nieładem przestrzennym. Za cel obraliśmy sobie zbudowanie dobrego zespołu, skrócenie czasu wydawania tzw. wz-tek oraz podjęcie współpracy oraz budowy partnerskich relacji z inwestorami, którzy chcą zostawić swój kapitał na ternie Gminy Szydłowo. Udało się m.in. wypracować wzorce dotyczące szerokości dróg, procesu inwestycyjnego w infrastrukturę, wyznaczania nowych miejsc pod zabudowę oraz przede wszystkim pozostawiania miejsca pod różne funkcje w tym przede wszystkim pod przestrzenie publiczne. Przed nami kolejne fazy rozwoju oraz prawdopodobne i zapowiadane przez rząd duże zmiany w przepisach, które uszczelnią system i wprowadzą gminę w nowy rozdział  urbanistyczny. Obecnie pracujemy nad kilkoma ciekawymi koncepcjami, które przedstawią dobre przestrzenie do życia. Ten moment zapamiętam na długo, co prawda mam świadomość konieczności przystąpienia do aktualizacji studium, jednak jego uchwalenie złamało panujący od lat impas planistyczny. Niemożliwe stało się możliwe. Myślę, że w gminie jest to jedna z ważniejszych chwil ostatnich dwóch dekad. Gmina Szydłowo przechodzi w ostatnich latach przez okres dynamicznego rozwoju urbanistycznego, dlatego dobrze poukładany dział planowania przestrzennego z podstawowymi dokumentami planistycznymi są podstawą do utrzymania tego procesu w sposób harmonijny, uwzględniający wiele czynników składających się na ten rozwój.

PRZEDSTAWIAMY CHRONOLOGIĘ SPORZĄDZANIA ZMIANY STUDIUM:

1. Uchwała Nr XXXIV/8/06 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo.

2. Uchwała Nr XLVI/325/10 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 października 2010 r., w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo.

3. Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 września 2011 r. – stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo.

4. Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu – listopad 2013 r. – styczeń 2014 r.

5.  Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu – maj – czerwiec 2014 r.

6.  Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu – wrzesień – listopad 2014 r.

7. Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu – styczeń – marzec 2015 r.

8. Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2015 r., w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo.

9. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. – nieważność uchwały Nr VI/41/15 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2015 r., w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo – ze względu na istotne naruszenie prawa.

10.  Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu – luty – kwiecień 2016 r.

11. Uchwała Nr XVII/141/16 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo.

12.  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 października 2016 r. – nieważność uchwały Nr XVII/141/16 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo  – ze względu na istotne naruszenie prawa.

13. Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu – wrzesień – październik 2017 r.

14. Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu – lipiec – wrzesień 2019 r.

15. Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu – lipiec – wrzesień 2020 r.

16. Uchwała Nr XXXVIII/417/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo.

17. Złożenie wyjaśnień Wojewodzie Wielkopolskiemu odnośnie przesłanej dokumentacji planistycznej – pismo z dnia 7 marca 2022 r. oraz 27 maja 2022 r.

18. Organ nadzorczy w terminie określonym w przepisach nie wniósł do sądu administracyjnego skargi na studium o niezgodność z przepisami prawa.

Informacje na temat Studium znajdą Państwo również: https://bip.szydlowo.pl/studium.html

Urząd Gminy Szydłowo