Szymon Hołownia w Pile i Poznaniu w Dzień Samorządu Terytorialnego

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia 27 maja 2021 r. odwiedził Wielkopolskę w Dzień Samorządu Terytorialnego.  Lider Polski 2050 w Pile i Poznaniu spotkał się z lokalnymi oddziałami, powitał samorządowców, dołączył do akcji społecznych oraz debaty z młodzieżą.

Szymon Hołownia odwiedził Wielkopolskę, aby spotkać się z lokalnymi oddziałami Polski 2050, a także powitać samorządów dołączających do struktur.

Najpierw na Placu Konstytucji w Pile odbyła się  konferencja prasowa, podczas której Hołownia oraz przedstawiciele lokalnych struktur Stowarzyszenia Daria i Adam Lubońscy odnieśli się do problemu zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży po pandemii i przedstawić postulaty Polski 2050 zawarte w “Planie dla zdrowia”, ogłoszonej w maju analizie programowej ekspertów medycznych ruchu.

Następnie w Poznaniu na konferencji o godz. 15.00 poruszony został m.in. temat obywatelskiego panelu klimatycznego oraz “Zielonego szlaku” Polski 2050, a Agata Sobczyk, liderka Poznania w Stowarzyszeniu przedstawiła działania wolontariuszy m.in. w tym zakresie.

27 maja to Dzień Dzień Samorządu Terytorialnego. Przy tej okazji do Polski 2050 dołączyło kilku samorządowców: Piotr Pałczyński,  wiceburmistrz Wągrowca, Tomasz Wojtiuk, radny miejski Złotowa, Włodzimierz Naumczyk, radny miejski Wągrowca, Błażej Pacholski, dotychczasowy lider Stowarzyszenia z powiatu obornickiego i sołtys Obornik.  W Poznaniu w strukturach powitano radnych, są nimi: Agnieszka Lewandowska, radna miasta Poznania, Jarosław Janowski, Dominika Buczkowska, Małgorzata Woźniak, radni miasta i gminy Kórnik. W konferencji wzięli również udział Tomasz Sójka, pełnomocnik odpowiedzialny za budowę struktur politycznych w Wielkopolsce.

– To właśnie w samorządach często decydują się najważniejsze sprawy dla życia lokalnych społeczności. Tym bardziej się cieszę, że tu, w północnej Wielkopolsce nasz Ruch wzmacnia również swoją obecność polityczną – podsumował Hołownia i złożył życzenia samorządowcom w Pile.

– Nasz ruch ma rozwiązywać realne problemy ludzi. To tu w Poznaniu jak i w 5 innych miastach miały miejsce lub trwają obywatelskie panele klimatyczne. Polska 2050 od początku zaangażowane jest w działania klimatyczne. Szansą ku temu jest Zielony Pakt Społeczny, który oprócz dostępu do wiedzy i informacji musi dawać obywatelom możliwość współdecydowania o kierunkach i sposobach realizowanych zmian. Przykład Poznania pokazuje, że na tym polu jest jeszcze sporo pracy przed nami. Paneliści oraz organizacje pozarządowe po konsultacji wybrali temat gospodarki przestrzennej w kontekście przemian klimatycznych. Temat ten nie został jednak przyjęty przez Urząd Miasta mimo że leży w jego kompetencjach. Urząd zlecił realizację dwóch innych:  adaptacji lasów i zieleni miejskiej do skutków zmian klimatu i  tu wątpliwość, czy to rzeczywiście jest na tyle palący temat, by pochylać się nad nim w obliczu postępujących zmian klimatu. Drugi to wycofanie z użycia pieców węglowych w Poznaniu. Problem jednak w tym, że władze miasta niczego nie mogą w tej sprawie zrobić, przyjęcie wiążącej uchwały leży w gestii Sejmiku Wojewódzkiego – uchwały anty-smogowe mogą przyjmować te organy na podstawie przepisów ustawy Prawo o ochronie środowiska z 2001 r. W Wielkopolsce podjęto już uchwałę, że do 2024 konieczne jest wycofanie się z pieców węglowych” – stwierdził Lider Polski 2050 w Poznaniu i jednocześnie postulował, aby Zielony Pakt Społeczny usprawnić i aby decyzje panelu były dla władz wiążące.

Hołownia zwrócił jednocześnie uwagę, że Polska 2050 chce być “przewodnikiem w zieloności”, podkreślając jednocześnie rolę samorządów. “Chcemy odwrócić centralistyczny “rządowy ład” i przywrócić zasadę subsydiarności” – podkreślił w Dniu Samorządu Terytorialnego Lider Polski 2050.

– Zdecydowałam się dołączyć do Polski 2050, bo w pełni identyfikuję się z Planem dla Polski, jaki od miesięcy przedstawia ruch. Dbanie o środowisko, odpowiedzialne i sprawiedliwe podejście do klimatu, wzmocnienie samorządów, kompleksowa zmiana systemu ochrony zdrowia, nowoczesna edukacja to wszystko tematy, o które chcemy walczyć również tu, w Poznaniu. Przyłączenie do Polski 2050 daje nam możliwość współpracy z ekspertami Instytutu Strategie 2050 oraz czerpanie wiedzy od społeczników ze Stowarzyszenia Polska 2050” – przyznała radna Agnieszka Lewandowska, która staje się jednocześnie głównym głosem Polski 2050 w poznańskiej Radzie Miasta.

Z inicjatywy nowych samorządowców, m.in. Małgorzaty Woźniak powstanie również Klub Radnych Polski 2050 w Kórniku.

Na podkreślenie “zielonego” i społecznego DNA ruchu, w Pile 90-litrowe worki z plastikowymi nakrętkami zebranymi przez wolontariuszy przekazano po konferencji stowarzyszeniu “Migacze”. Organizacja ta wspiera osoby słabosłyszące i niesłyszące w regionie pilskim, nakrętki pomogą w zakupie aparatów słuchowych dla ich podopiecznych. Ponadto, Hołownia uczestniczył także w akcji społecznej rozdawania nasion roślin miododajnych. Z ramienia Stowarzyszenia powstały również w przestrzeni miejskiej pierwsze “żółte“ ule.

W Poznaniu Hołownia zapowiedział na koniec comiesięczny cykl spotkań młodzieży, który zainaugurował w formule Q&A tuż po konferencji w Amfiteatrze w Parku Stare Koryto Warty. Spotkanie dotyczyło edukacji, wzięła w nim także udział Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka, społeczniczka zaangażowana w tworzenie programu edukacyjnego Polski 2050, znana w sieci jako Babka od histy. Poruszono tematy środowiska, startu młodych w dorosłość i partycypacji w debacie publicznej. Oprócz Pokolenia 2050 zaproszeni zostali: Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Plan BEE (Stowarzyszenie zrzeszające młodych z Poznania i okolic działających na rzecz klimatu i lokalnych społeczności), Studia na horyzoncie, Młoda Lewica, Młodzi N., Młoda Prawica, Globalna Wioska, Instytut Młodzieżowy (tzw. think tank tworzony przez młodych dla młodych).

Na zakończenie wizyty, Szymon Hołownia spotkał się z wolontariuszami, w tym z przedstawicielami grupy wsparcia osób w kryzysie bezdomności, którzy realizują poznański kontrakt obywatelski dot. “streetworkingu”.

Biuro Prasowe Ruchu Polska 2050

szymon_holownia_w_pile1_01

szymon_holownia_w_pile1_13 szymon_holownia_w_pile1_02 szymon_holownia_w_pile1_03 szymon_holownia_w_pile1_04 szymon_holownia_w_pile1_05 szymon_holownia_w_pile1_06 szymon_holownia_w_pile1_07 szymon_holownia_w_pile1_08 szymon_holownia_w_pile1_09 szymon_holownia_w_pile1_10 szymon_holownia_w_pile1_11 szymon_holownia_w_pile1_12