Tarcza antykryzysowa: Produkty Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

tarcza_antykryzysowa

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Poznaniu informuje, iż od dnia 7 maja 2020 r. można składać wnioski o nowe produkty ARP SA w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0 opisane poniżej.

W skład nowych uproszczonych produktów oferowanych dla klientów z Segmentu MŚP wchodzą:

•    Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł – do dyspozycji klientów MŚP zostały specjalnie przygotowane nowe produkty wspierające ich w trakcie stanu epidemii COVID-19 – uproszczona pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł. Klient zyskuje dodatkowe środki na sfinansowanie deficytu w kapitale obrotowym w okresie trwania stanu epide¬mii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez okres następujący po odwołaniu tego stanu do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębior¬ców.

•    Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP – dodatkowo przygotowano nową uproszczoną pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP, której celem jest wypłata w kwocie netto wymaganego do finanso¬wania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Pożyczka może stanowić uzupełniające źródło finansowania wyna¬grodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzy¬sowej.

•    Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych dla klientów z sektora MŚP z branży transportowej –  refinansowanie umów leasingu, których wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat, pojazd i/lub naczepa powyżej 3,5 t, kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta, okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją), karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy, marża zgodna z siatką cen dla produktu, opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%, opłaty manipulacyjne 0%

Głównymi warunkami, które klient musi spełnić, aby móc otrzymać powyższe produkty są:

firmy z obszaru MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzenie rachunkowość na zasadach pełnej księgowości, prowadzenie działalność minimum przez 12 miesięcy, Przychody ze sprzedaży za 2019 lub ostatni okres obrachunkowy  są na poziomie min. 4 mln zł, Ostatni rok zakoń¬czony dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja oraz dodatni wynik netto), przedstawienie adekwatnego zabezpieczenia min. 120 % wartości wnioskowanej Pożyczki.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na specjalnie stworzonej stronie internetowej www.arp-tarcza.pl gdzie również będziecie Państwo mogli złożyć bez zbędnych formalności wniosek on-line o wybrany produkt.

Na każdym etapie procesowania transakcji możecie Państwo skorzystać z pomocy przedstawicieli ARP SA (lista na stronie https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/centrum-obslugi-przedsiebiorcow) lub poprzez przedstawicieli Infolini PFR nr tel. 800 800 120.

Do pobrania: TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 .

UM Piły