Tę granicę przekracza się tylko raz – Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach

Policjanci wałeccy od początku roku szkolnego realizują program pn. Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach. Program edukacyjny realizowany jest od 2015 roku przez pedagogów, promotorów zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz policjantów pionu prewencji. Głównym celem jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych.

Odbiorcami programu są uczniowie klas od V do VII Szkół Podstawowych oraz nauczyciele, pedagodzy, rodzice i opiekunowie dzieci. Potrzeba wdrożenia programu zrodziła się w wyniku zatruć, które miały miejsce w 2014 roku w sezonie wakacyjnym na terenie województwa zachodniopomorskiego i w całym kraju. Do tej pory policjanci odwiedzili z programem Szkołę Podstawową nr 5, nr 2 i nr 1 w Wałczu oraz w Dębołęce i Szwecji w gminie Wałcz.

Mundurowi zapoznawali uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków, w tym nowych narkotyków, jak również szkodliwości palenia nikotyny i spożywania alkoholu. Ważnym punktem poruszanego tematu była nauka dokonywania właściwego wyboru oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń jakie niosą alkoholizm, narkomania, palenie papierosów na rozwój młodego organizmu oraz inspirowanie do zdrowego stylu życia.

Program Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach nie jest programem o substancjach psychoaktywnych, lecz programem, który ma zapobiegać ich używaniu.
 
KPP Wałcz

te_granice

te_granice_02 te_granice_03 te_granice_04 te_granice_05 te_granice_06 te_granice_07 te_granice_08