Tomasz Tański powołany na stanowisko WWITD

Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk powołała Tomasza Tańskiego na stanowisko Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

 

Oficjalny akt powołania wojewoda Agata Sobczyk wręczyła dziś nowemu inspektorowi w obecności p.o. Głównego Inspektora Transportu Drogowego Artura Czapiewskiego, jego zastępcy Sławomira Nastała oraz I wicewojewody wielkopolskiej Karoliny Fabiś-Szulc, która sprawuje nadzór nad działalnością Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

 

Tomasz Tański jest od lat związany z transportem drogowym, a także posiada wiedzę z zakresu sprawowania kontroli oraz nadzoru w obszarze transportu. W latach 2012-2015 pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Poznaniu jako starszy kontroler transportu drogowego, gdzie był odpowiedzialny za kontrolę przewozów drogowych, stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców oraz dokumentacji związanej z realizowanym przewozem, jak również przygotowywał i wydawał decyzje administracyjne. W 2016 r. rozpoczął pracę w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, gdzie jako koordynator Oddziału Kontroli sprawował nadzór nad kontrolami przeprowadzanymi przez oddział oraz koordynował jego pracę w zakresie kontroli, jak również nadzorował flotę pojazdów służbowych. Od 2020 r. pracował w firmie Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. na stanowisku dyspozytora, gdzie nadzorował pracę ponad 100 kierowców oraz floty kilkudziesięciu pojazdów w zakresie planowania, rozdysponowywania i rozliczania pracy poszczególnych załóg oraz nadzoru nad dokumentacją działu wywozu.

 

Tomasz Tański jest absolwentem Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Jarocinie, gdzie ukończył studia licencjackie na kierunku administracja publiczna, a także Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, na której uzyskał tytuł magistra na kierunku politologia, specjalność marketing polityczny.

 

WUW w Poznaniu