TRANSPORT – o Programie KOLEJ +

krupka_mir

Miało być o transporcie autobusowym, a piszę, po raz drugi, o kolejowym. A to dlatego, że ruszył Rządowy Program Kolej +. W końcu stycznia br. w Poznaniu podpisane zostały umowy na rozpoczęcie prac projektowych dla pięciu inwestycji kolejowych w Wielkopolsce.  Program obejmuje lata do 2029 roku, jest to zatem dość krótki czas na zrealizowanie tak dużych inwestycji.

Umowy zawarli Urząd Marszałkowski w imieniu Partnerów Projektu i Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe SA, która jest Inwestorem dla zadań: budowa nowej linii kolejowej Konin-Turek za ok. 661 mln zł, rewitalizacja linii kolejowych nr 369 Śrem-Czempiń za ok. 355 mln zł, nr 360 Gostyń-Kąkolewo za ok. 157 mln zł i nr 368 Międzychód-Szamotuły za ok. 438 mln zł oraz rewitalizacja ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec za ok. 602 mln zł.

Na tych odcinkach, z wyjątkiem Konin-Turek, funkcjonował wiele lat temu kolejowy ruch pasażerski. Ale My Polacy lubimy burzyć, aby potem z pompą odbudowywać. Tylko dlaczego tak dużym kosztem społecznym! Czy nie lepiej udoskonalać to co już jest?

Ruch pasażerski zostanie przywrócony na odcinku Gostyń-Kąkolewo po 20 latach, Śrem-Czempiń po 30 latach, Międzychód-Szamotuły po 30 latach i Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec po 30 latach.

Zgodnie z założeniami Programu Województwo zadeklarowało korzystanie w ilości nie mniejszej niż 4 pary pociągów na dobę na każdej linii przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji. Ich większa liczba będzie, co oczywiste, zależała od liczby korzystających z kolei osób.

Podstawowym celem jest uzyskanie połączenia kolejowego z miastami wojewódzkimi tych miejscowości, które są zamieszkiwane przez więcej niż 10 tysięcy osób i tym samym zmniejszenie wykluczenia transportowego tych miejscowości.

Na wszystkie wymienione inwestycje w Programie dla Wielkopolski zapisano kwotę ponad 2,2 miliarda złotych, z czego 85 % sfinansuje Budżet Państwa, a 15 % łącznie 43 Partnerów Projektu (Partnerami są samorządy: województwa, powiatów i gmin położone na przebiegu budowanych/rewitalizowanych linii kolejowych). Kwota ta nie jest ostateczna, bowiem będzie ona znana dopiero po przeprowadzeniu przez PKP PLK postępowań przetargowych na wybór dokumentacji projektowych i robót budowlanych.

Dla Jednostek Samorządu Terytorialnego jest to duże wyzwanie. Wielomilionowe wydatki na współfinansowanie inwestycji z ich budżetów automatycznie spowoduje niemożność realizowania przez nich wszystkich własnych zamierzeń. Między innymi dlatego, że nie mają gwarancji wzrostu dochodów w następnych latach wskutek braku pełnych kwot subwencji oświatowej, zmniejszonych dochodów, bo obniżone zostały podatki, do tego większych wydatków na wynagrodzenia w wyniku podwyższenia przez Rząd najniższych wynagrodzeń, wysoka inflacja, wzrost kosztów energii… itd. Jednocześnie nikt bardziej nie rozumie potrzeb swoich mieszkańców niż samorządy, dlatego starają się uczestniczyć we wszelkich inicjatywach spełniających ich oczekiwania.

Łączna długość linii objęta pracami obejmuje budowę 39 km, rewitalizację 22 km i odbudowę 140 km. Nadto wybudowanych będzie 13 stacji/przystanków kolejowych, a 23 będzie odbudowanych.

Efektem realizacji Programu ma być poprawa warunków życia mieszkańców, usprawnienie codziennych podróży, wzrost trakcyjności mniejszych regionów Polski, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki poprzez stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych.

Reasumując stwierdzam, że Program Kolej + jest ze wszech miar potrzebny. Oby tylko nie zabrakło pieniędzy i czasu na jego zrealizowanie w założeniach czasowych.

dr Mirosława Rutkowska-Krupka
Radna Województwa Wielkopolskieg0