Trwa akcja oznaczania grobów żołnierzy Armii Krajowej

„Pokolenie Jana Rodowicza (ps. „Anoda”, zamordowany przez UB), pokolenie żołnierzy Armii Krajowej i powstania warszawskiego to jedno z najważniejszych, najpiękniejszych pokoleń w historii Polski.” – Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Poszukujemy nadal rodzin najpiękniejszego pokolenia najjaśniejszej Rzeczpospolitej, celem oznaczenia ich grobów tabliczkami informującymi o wspaniałych kartach w życiorysach Pilan.

 

Jako Stowarzyszenie Pilscy Patrioci pragniemy kontynuować akcje markowania grobów żołnierzy Armii Krajowej, chcemy z pomocą rodzin “Akowców”, oznaczyć ich groby specjalnymi tabliczkami odpornymi na światło UV i warunki atmosferyczne.

 

Mamy nadzieję, że do 1 sierpnia, czyli rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, największego działania polskiego podziemia w ramach akcji “Burza”, uda nam się objąć działaniami cały region. Już kilkanaście oznaczeń zostało zamontowanych przez rodziny, dzięki rozmowom z potomkami, córkami, synami, wnukami dowiadujemy się coraz więcej o Pilanach oraz o kolejnych osobach, które składały przysięgę Armii Krajowej:

 

“W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego […] Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Od początku akcji tj. 14 lutego nasza baza powiększyła się o kolejne kilkanaście nazwisk. Tym samym już dziś, możemy mówić, że na terenie miasta spoczywa blisko stu żołnierzy Armii Krajowej z różnych stron Polski, Wileńszczyzny, Wołynia, Małopolski, Wielkopolski, Kaszub czy Podhala.

 

W akcji od samego początku wspiera firma OPUS DESIGN odpowiedzialna za produkcje tabliczek. Dziękujemy!

 

Jeśli są Państwo w posiadaniu wiedzy na temat żołnierzy Armii Krajowej pochowanych w Pile lub okolicy prosimy o kontakt.

 

Stowarzyszenie Pilscy Patrioci