Trwa Powszechny Spis Rolny 2020

trwa_powszechny_spis

Przypominamy, że do 30 listopada 2020 r. w całej Polsce trwa Powszechny Spis Rolny – badanie pozwalające na pozyskanie kompleksowych danych na temat polskiego rolnictwa. Spis obejmie gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, a udzielane przez rolników informacje muszą być zgodne z prawdą, dokładne i wyczerpujące.

Rolnicy mogą udzielić informacji:

•    poprzez samospis internetowy, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji na spisrolny.gov.pl,

•    telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99  lub 67 35 27 203,  67 35 27 207,  67 35 27 208

Z rolnikami, którzy nie spisali się przez Internet lub telefon, skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

•    telefonicznie,

•    w trakcie bezpośredniej wizyty, z zachowaniem zaleceń sanitarnych (z uwagi na zagrożenie epidemiczne kontakt bezpośredni nie będzie możliwy)

Udział w spisie jest obowiązkowy, a zebrane w nim dane są bardzo ważne.

Wyniki spisu pozwolą dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i będą służyć władzom lokalnym oraz centralnym do podejmowania decyzji strategicznych. Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie spisrolny.gov.pl.

Zapraszamy do udziału w loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – loteria.spisrolny.gov.pl oraz w konkursach spisowych https://spisrolny.gov.pl/konkursy. Atrakcyjne nagrody czekają!

szydlowo.pl