Trwa rekrutacja do służby w policji – złóż wymagane dokumenty w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie

trwa_rekrutacja

Osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych, zapraszamy do Komendy Powiatowej Policji w Złotowie al. Piasta 49 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie prowadzony jest cały rok.

Wstępując w nasze szeregi na początku otrzymasz wynagrodzenie w kwocie 3300 zł netto, a jeśli nie ukończyłeś 26 lat to zarobki kształtują się na poziomie 3500 zł netto. Po ukończeniu kursu Policjant otrzyma wynagrodzenie w kwocie 4100 zł netto, a jeśli nie ukończył 26 lat 4500 zł. Policja jako ogólnopolski pracodawca oferuje również precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję). Dodatkowo stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny).

Zostając Policjantem zyskujesz:

– ciekawą, satysfakcjonującą służbę,

– stabilne, stałe zatrudnienie,

– wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych,

– nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe,

– prawa emerytalne po 25 latach służby,

– możliwość doskonalenia zawodowego,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– prestiż zatrudnienia,

– służbę w organizacji zaufania społecznego i szeroki wybór specjalizacji,

– wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu.

Przypominamy, że każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

– posiadać polskie obywatelstwo,

– posiadać nieposzlakowaną opinię,

– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

– korzystać z pełni praw publicznych,

– posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

– posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

– dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

Terminy przyjęć do służby w Wielkopolskiej Policji:
•    19 września 2022r
•    29 grudnia 2022

Szczegóły dotyczące procedury przyjęcia do Policji można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – telefon 477-743-325 lub na stronie internetowej w zakładce Zostań Jednym z Nas.

Informacje o rekrutacji można również znaleźć na stronach internetowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, jak również na stronie Komendy Głównej Policji.

Informujemy, że osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Powiatowej Policji Złotowie al. Piasta 49, w godzinach od 07.30 do 15.30.

NIE CZEKAJ, ZŁÓŻ WYMAGANE DOKUMENTY

mł.asp. Damian Pachuc
KPP Złotów