Trwa rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od km 0+580 do km 4+530

Nieco ponad miesiąc temu informowaliśmy o spotkaniu, jakie odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, które poświęcone było rozpoczynającej się rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od km 0+580 do km 4+530 tj. od przejazdu kolejowego przy ul. Bydgoskiej w Krajence do miejscowości Leśnik.

W spotkaniu na zaproszenie Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka Stefana Kiteli, Wiceburmistrz Aleksandry Sawickiej udział wziął Bartosz Zbytniewski kierownik budowy z ramienia Colas Polska.

Z początkiem lipca rozpoczęły się prace na przedmiotowym odcinku drogi. Sprawnie przeprowadzono wycinkę drzew, usunięcie karpin o co zabiegał Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka oraz mieszkańcy. Następnie rozpoczęto przebudowę infrastruktury technicznej drogi, wykonanie jej poszerzenia, frezowanie istniejącej nawierzchni. W chwili obecnej układana jest już nowa nawierzchnia bitumiczna.

Tempo wykonywania prac cieszy. Stopień zaawansowania robót pozwala przypuszczać, iż te zakończą się wcześniej niż zakładano.

Trwająca aktualnie inwestycja jak i te które realizowane były w latach ubiegłych na drodze wojewódzkiej nr 188 świadczą o wzorcowej współpracy krajeńskiego samorządu z samorządem województwa wielkopolskiego. Warto nadmienić, iż wartość inwestycji drogowych realizowanych na drogach wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Krajenka przekroczyła już 100 mln zł.

Gmina Krajenka

trwa_rozbudowa

trwa_rozbudowa_09 trwa_rozbudowa_02 trwa_rozbudowa_03 trwa_rozbudowa_04 trwa_rozbudowa_05 trwa_rozbudowa_06 trwa_rozbudowa_07 trwa_rozbudowa_08