Trwa XI Festiwal Nauki „CIAŁO I UMYSŁ”. Jarosław Gowin odwiedził PWSZ w Pile

Pod patronatem Tętna Regionu

Do 7 kwietnia trwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. St. Staszica w Pile XI Festiwal Nauki „CIAŁO I UMYSŁ”. Tematyka możliwości oraz ograniczeń ludzkiego ciała i umysłu przedstawiona zostanie szerokiej publiczności nie tylko przez wykładowców PWSZ, ale także przez zaproszone do współudziału instytucje popularyzujące naukę. 4 kwietnia na tym wyjątkowym wydarzeniu gościł Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin oraz Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz.

– Jesteśmy tutaj, ponieważ w kluczową fazę weszły prace nad projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Jednym z filarów tej nowej ustawy będzie określenie na nowo relacji między Uczelniami a światem gospodarczym. Stąd nasza wspólna obecność. Pani Minister to prawa ręka wicepremiera Morawieckiego, która współodpowiada wraz ze mną za to wszystko co ma związek nadaniem polskiej gospodarce charakteru gospodarki innowacyjnej – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin – Ja jestem w PWSZ w Pile po raz czwarty. Kolejna obecność potwierdza, że takie uczelnie jak ta w Pile, uczelnie o profilu zawodowym mają swoje miejsce w pejzażu akademickim Polski. Ta dzisiejsza obecność też jest zaświadczeniem, że tutaj w Pile przekazuje się studentom praktyczną wiedzę, bardzo przydatną na rynku pracy. PWSZ w Pile jest jedną z pierwszych Uczelni, w Polsce, która z powodzeniem realizuje tzw. studia dualne. Część pilskich studentów odbywa zajęcia zarówno w murach Uczelni jak i w murach przedsiębiorstw, z którymi PWSZ w Pile zawarła porozumienie o współpracy. Ten model kształcenia dualnego będzie wspierany przez polski rząd.

– Interesują nas przedsiębiorcy krajowi, lokalni, aby byli bardziej nowocześni, ale interesuje nas także przyciąganie najbardziej zaawansowanych przedsiębiorców z zagranicy, którzy będą lokować się w Polsce nie tylko ze względu na koszty pracy, ale przede wszystkim ze względu na zasoby ludzkie, na kapitał ludzki, który jest w Polsce. Stąd rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej która szczególnie w Pile, pozwoli w ciągu najbliższych kilku lat stworzyć 3,5 tys. nowych miejsc pracy. To też ogromne wyzwanie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile po to by dostarczyć na rynek siły do pracy. To będzie wymagało elastyczności ze strony szkoły, będzie także wymagało tworzenia studiów w modelu tzw. dualnym w ścisłej współpracy z tym nowym przedsiębiorcą – dodaje wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Podczas tegorocznego festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. W ramach współpracy z RUN PAN, planowane są wykłady popularnonaukowe, jak również KAWIARNIA NAUKOWA „GMO – NADZIEJE I OBAWY”, gdzie prof. dr hab. Magdalena Fikus (Przewodnicząca RUN PAN), prof. dr hab. Paweł Golik (Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz prof. Jacek Hennig (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie), przybliżą m.in. temat genetycznych modyfikacji. Przedstawiciele RUN PAN, reprezentujący ogólnopolskie media, opowiedzą także o nowoczesnych technologiach oraz o magii mediów i fotografii. Przybliżą m.in. temat genetycznych modyfikacji. Podczas tegorocznego Festiwalu nie zabraknie również pokazów, warsztatów oraz licznych konkursów – słowem NAUKI Z PRZYMRUŻENIEM OKA. Na festiwalową publiczność czekają także: wykład ZEN oraz otwarte treningi Aikido – połączone z wystawą sztuki i degustacją zielonych herbat oraz pokazy Kenjutsu Kashima Shin Ryu, Sjutsu Kyudo.

Szczegółowy program festiwalu na stronie: http://festiwal.pwsz.pila.pl

Sebastian Daukszewicz

festiwal_nauki00

festiwal_nauki28 festiwal_nauki01 festiwal_nauki02 festiwal_nauki03 festiwal_nauki04 festiwal_nauki05 festiwal_nauki06 festiwal_nauki07 festiwal_nauki08 festiwal_nauki09 festiwal_nauki10 festiwal_nauki11 festiwal_nauki12 festiwal_nauki13 festiwal_nauki14 festiwal_nauki15 festiwal_nauki16 festiwal_nauki17 festiwal_nauki18 festiwal_nauki19 festiwal_nauki20 festiwal_nauki21 festiwal_nauki22 festiwal_nauki23 festiwal_nauki24 festiwal_nauki25 festiwal_nauki26 festiwal_nauki27