Trzy pytania do Prezydenta na grudzień 2018

glowski_net

1. Dlaczego z tak dużym opóźnieniem matki otrzymują zasiłek 500 zł. Jestem prezesem stowarzyszenia diabetyków w Pile. Przyszły do mnie 2 matki zrozpaczone, gdyż od sierpnia czekają na pieniądze.
Z uszanowaniem
Jan Nowak

– Terminy wypłaty świadczeń wychowawczych określa art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz.U. z 2018r. Poz. 2134). Zgodnie z ustawą, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży kompletny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia i wypłata tego świadczenia następuje do 31 października tego roku. Wnioski składane później powinny zostać rozpatrzone w kolejnych miesiącach.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile do chwili obecnej rozpatrzył i wypłacił wszystkie możliwe do rozpatrzenia, kompletne wnioski o świadczenia wychowawcze złożone w okresie od lipca do września br. Zatem w przypadku, gdy osoba złożyła wniosek w sierpniu br. i do tej pory nie otrzymała wypłaty powinna przyczynę tej sytuacji ustalić w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka (Biuro Obsługi Klienta) przy ul. Grunwaldzkiej 2B, aby zorientować się, czy przyczyną braku wypłaty nie jest np. prowadzone postępowanie wyjaśniające lub brak uzupełnienia dokumentacji na wezwanie Ośrodka.

2. Mam tylko 1 pytanie z dziedziny życia, że tak to ujmę. Któryś rok żyjemy z moją dziewczyną poza granicami kraju. Chcemy wrócić, ale nie do końca wiemy kiedy, bo wypadliśmy z polskiego rynku pracy i zaczynanie wszystkiego od początku przedłuża nasz pobyt o kolejne lata. Zastanawiamy się, czy są w Pile jakieś doradztwa zawodowe, które mogłyby nam pomóc, nakierować zawodowo w kierunku potrzebnym na rynku pilskim. Dobrze by było zaznajomić się z tematem tu na miejscu, by wracając do domu, być doświadczonym i gotowym do podjęcia pracy.
Pozdrawiamy
Adam i Ewa

– To bardzo dobra wiadomość, że planujecie Państwo powrót do Polski, a w szczególności do Piły. Pilski rynek pracy bardzo dynamicznie się rozwija, rodzime firmy rozszerzają swoją działalność. Obserwujemy również rekordowo niski wskaźnik bezrobocia, co m.in. oznacza, że ofert pracy w Pile jest wiele. Zorientowanie się w pilskim rynku pracy bardzo ułatwi obserwowanie ofert pracy – polecamy Platformę Praca 2.0 – nową wersję popularnego narzędzia dedykowanego na rynek pilski.

Platforma Praca 2.0 daje nie tylko możliwość rozeznania się w ofertach i aplikowania na nie, ale też zapoznania się z profilami pracodawców, i co w Państwa przypadku bardzo istotne – stworzenia własnego, profesjonalnego profilu na stronie https://platformapraca.pila.pl/.

W Pile można skorzystać z porady doradców zawodowych. Warsztaty dla osób poszukujących pracy prowadzą m.in. doświadczone doradczynie zawodowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – dotyczą np. rozwoju umiejętności komunikacyjnych, można uczestniczyć w symulowanych rozmowach kwalifikacyjnych. http://wuppoznan.praca.gov.pl/-/1118519-pila

Profesjonalne doradztwo oferuje również Pracownia Edukacji i Coachingu https://ec-pracownia.pl/o-nas/.

Inwest-Park jako centrum biznesowe Piły organizuje również cykliczne imprezy poświęcone poszukiwaniu pracy.