Turniej Wiedzy o Pile dla przedszkolaków

14 lutego 2019 roku w Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile odbyła się XI edycja Turnieju Wiedzy o Pile pt. „Piła moje miasto” pod patronatem Piotra Głowskiego, Prezydenta Miasta Piły. Organizatorem turnieju była Dyrektor Przedszkola Elżbieta Bukowiecka – Górny wraz z Radą Pedagogiczną. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Maria Kubica – Przewodnicząca Rady Miasta Piły oraz nauczycielki z kilkunastu przedszkoli biorących udział w turnieju.

Celem turnieju było kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej, dzielenie się wiedzą dotyczącą znajomości rodzinnego miasta oraz wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych działań.

Udział w turnieju wzięło piętnaście  2-osobowych zespołów dzieci 5-6-letnich z pilskich przedszkoli nr: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jest to rekordowa liczba uczestników, co świadczy o dużym zainteresowaniu i chęci poznania dziejów naszego miasta.

Wszystkie dzieci wykazały się dużą wiedzą o Pile. Doskonale poradziły sobie z udzielaniem prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania, za co uzyskały maksymalną liczbę punktów, jaką można było zdobyć – 14. Jednym z zadań było wykonanie przestrzennej pracy plastycznej  „Ciekawe miejsce w Pile”. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami oraz upominkami.

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom, nauczycielkom, które doskonale przygotowały dzieci do turnieju oraz przybyłym gościom.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji naszego turnieju, która odbędzie się w lutym przyszłego roku.

Tekst: Ewa Czarnecka, Monika Kwiecień ,Grażyna Ludkowska
Foto: Sebastian Daukszewicz

turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_01

turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_64 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_02 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_03 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_04 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_05 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_06 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_07 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_08 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_09 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_10 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_11 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_12 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_13 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_14 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_15 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_16 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_17 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_18 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_19 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_20 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_21 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_22 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_23 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_24 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_25 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_26 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_27 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_28 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_29 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_30 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_31 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_32 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_33 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_34 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_35 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_36 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_37 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_38 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_39 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_40 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_41 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_42 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_43 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_44 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_45 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_46 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_47 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_48 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_49 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_50 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_51 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_52 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_53 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_54 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_55 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_56 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_57 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_58 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_59 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_60 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_61 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_62 turniej_wiedzy_dla_przedszkolakow1_63