Twoje osocze może uratować komuś życie! Bezpłatne przejazdy do Poznania ozdrowieńców

Wobec lawinowo rosnącej liczby pacjentów z koronawirusem,   lekarze ponawiają apel do ozdrowieńców o oddawanie osocza pomocnego w leczeniu chorych na COVID-19. Osocze od takich osób zawiera przeciwciała, które wspomagają leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Teraz dzięki UM Piły ozdrowieńcy będą mogli transportem miejskim za darmo udać się do Poznania, aby tam oddać osocze.

– Dzisiaj niezwykle ważnym, bezcennym lekarstwem jest osocze. To osocze pochodzące od osób, które przeszły chorobę Covid i mogą, bo spełniają wiele warunków oddać dla tych, którzy przechodzą tę chorobę ciężej. Niestety to pobieranie odbywa się w Poznaniu ze względu na technologię i większości to poznaniacy otrzymywali tę pomoc. Nie chcielibyśmy, aby pilanie jechali  za własne pieniądz do Poznania, a potem  jeszcze się dowiedziały, że on na przykład nie spełniają warunków i nie można od niego pobrać tego osocze. W związku z tym poszukiwaliśmy takiego rozwiązania, które by nam to lokalnie pomogło. W Ars Medicalu będzie odbywać się przesiew wszystkich osób, które się do nas zgłoszą. I potem jak wszystko już przygotowujemy będziemy mieć pewność, że te osoby faktycznie mogą oddać osocze w Poznaniu, to my zorganizujemy bezpłatny transport, który naszych darczyńców zawiezie do Poznania do punktu krwiodawstwa i z powrotem ich odwiezie. To nie ma być jednorazowa akacja – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

– Osocze ozdrowieńców jest jedną z kluczowych metod leczenia zwłaszcza u chorych w ciężkim stanie wymagających hospitalizacji.  Osoby, które chcą je oddać spotykają się z problemami technicznymi jak choćby dojazd do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Chcielibyśmy maksymalnie ułatwić tym darczyńcom drogę do oddania osocza. My jako klinika Ars Medical w Pile włączamy się w pomoc  w transporcie a w szczególności w klasyfikacji dawców od strony medycznej.  Jeśli osoba z Piły i regionu spełnia wymagania i chciałaby osocze oddać proszona jest o kontakt z  Ars Medical  telefonicznie 067 211 99 40 od 9.00 do 13.00 lub przez e-maila biuro@arsmedical.pila.pl podając, lub pisząc takie dane jak wynik badania dodatniego  wyniku zarażenia koronawirusem , imię i nazwisko oraz numer telefonu. To trzy informacje, które musimy znać, aby uruchomić całą procedurę. Można te dane przynieść też w zaklejonej kopercie do  Ars Medical Aleja Wojska Polskiego 43 z dopiskiem ozdrowieniec.  Potem ozdrowieniec musi czekać na telefon od lekarza z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, który przeprowadzi ankietę o stanie zdrowia. Jeśli osoba zostanie po rozmowie zakwalifikowana to my taką informację też uzyskamy i zorganizujemy wspólny transport do Poznania – dodaje Elżbieta Czechowska, lekarka z  Ars Medical w Pile.

Kto może oddać osocze?

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

1. Przechorowały COVID-19

2. Przeszły zakażenie bezobjawowo (potrzebny potwierdzony test lub wpis w aplikacji gabinet.gov.pl)

3. Czują się zdrowe i minęło co najmniej:

– 28 dni od zakończenia objawów

– 18 dni od zakończenia izolacji w przypadku osób, które przeszły zakażenie w sposób bezobjawowy

4. Są w wieku 18-65 lat,

5. W przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

6. Spełniają kryteria kwalifikujące dla dawców określone w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi

7. Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy. Podczas plazmaferezy pobierana jest krew, którą rozdziela się (w specjalnym urządzeniu – separatorze) na osocze i pozostałe składniki, które są przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Pobieranie osocza nie boli, jest całkowicie bezpieczne i trwa od 30 do 40 minut. Jednorazowo pobierane jest 600 ml osocza. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osoczę w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza. Pobrane osocze może być już bez obecności dawcy poddawane dodatkowym procedurom czy też podziałom na mniejsze jednostki lecznicze (po 200 ml).

W tych trudnych czasach solidarność jest potrzebna ze zdwojoną siłą. Ale dobro wraca, dlatego każdy, kto zdecyduje się na oddanie osocza, otrzyma bezpłatnie bilety na basen w pilskim Aquaparku.

Sebastian Daukszewicz

twoje_osocze1_01

twoje_osocze1_06 twoje_osocze1_02 twoje_osocze1_03 twoje_osocze1_04 twoje_osocze1_05