Udział pilskich strażaków w obchodach Święta Niepodległości

11 listopada o godzinie 8 rano, podczas zmiany służby miało miejsce uroczyste podniesienie flag państwowych na terenie obu naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych. Poczty flagowe dokonały tego w obecności szpalerów ratowników będących w pełnym umundurowaniu bojowym.

O godzinie 12.00 w Miejskiej Sali Koncertowej w Pile miała miejsce XLII uroczysta Sesja Rady Miasta Piły poświęcona w całości tematyce związanej z przyszłorocznymi obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i 100 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W sesji uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pile bryg. Robert Komarnicki. W trakcie sesji przedstawiono kalendarium wydarzeń planowanych w ramach obchodów tych rocznic oraz ogłoszono wyniki konkursu na plakat obchodów jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W kolejnym punkcie sesji odbyła się prezentacja wydawnictwa pn. „Powstańcy Wielkopolscy 1918/1919 mieszkańcami Piły”. Na zakończenie miał miejsce wykład okolicznościowy pt. „Pilanie w dniach listopadowego przełomu niepodległościowego”

O godzinie 13.30 w Młodzieżowym Domu Kultury „Iskra” w Pile miała miejsce XXXIX sesja Rady Powiatu w Pile. Sesja ta również miała charakter uroczysty i inaugurowała powiatowe obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na sesji obecny był Komendant Powiatowy PSP w Pile bryg. Rafał Mrowiński. W trakcie sesji miały miejsce uroczyste wykłady:

„Pilanie okresu międzywojennego” oraz „Ruch niepodległościowy na terenie gmin powiatu pilskiego”. W trakcie sesji miała miejsce emisja filmu dokumentalnego pt. „Rada Ludowa w Pile”. Sesji towarzyszyła też wystawa „Wygrać Polskę 1918”, przygotowana przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Pile. Złożyły się na nią unikatowe wydawnictwa ze zbiorów biblioteki, nawiązujące do czasów Józefa Piłsudskiego oraz Ignacego Paderewskiego.

O godzinie 16.30 na Placu Zwycięstwa w Pile delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Tysiąclecia Polski i powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. Wśród osób składających kwiaty nie zabrakło funkcjonariusza pilskiej komendy.

Opracowanie: bryg. Robert Komarnicki, KP PSP Piła

udzial_strazakow_w_obchodach00

udzial_strazakow_w_obchodach03 udzial_strazakow_w_obchodach01 udzial_strazakow_w_obchodach02