Umowa patronacka Signify Poland z ZSB w Pile

Signify Poland sp. z.o.o, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, objął patronatem trzy klasy w Zespole Szkół Budowlanych, kształcące uczniów w zawodach: elektryk, technik elektryk i technik automatyk.

Umowę w imieniu Signify Poland  podpisali: Nikodem Maciejewski, Wiceprezes, Ewa Czaińska, Prokurent, w imieniu Powiatu Pilskiego: Rafał Zdzierela, starosta pilski oraz Stefan Kowal, wicestarosta pilski. Szkołę reprezentowała dyrektor Karina Mazurek.

Dzięki umowie patronackiej z Signify Poland uczniowie będą uczestniczyć w praktycznych szkoleniach, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę firmy, z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi i urządzeń.

Firma zadeklarowała także pomoc w doposażaniu szkoły w materiały i sprzęt dydaktyczny, a uczniów w pomoce i materiały edukacyjne, pomocne w nauce zawodu.

Co ważne, wyróżniający się uczniowie będą mieli szansę na płatne staże w firmie, a najlepsi z poszczególnych klas – na płatne stypendium.

Uczniowie klas patronackich będą także odbywać wycieczki dydaktyczne do zakładów Signify, aby poznać zastosowane w nich technologie i procesy produkcyjne.

– Współpraca szkoły z Signify Poland, z pewnością wpłynie na podniesienie kształcenia zawodowego uczniów i bardzo dobrze przygotuje ich do wymagającego rynku pracy – mówi Rafał Zdzierela, starosta pilski. 

 

powiat.pila.pl