Umowa z perspektywami dla filologów

Wiele zyskać mogą studenci kierunku filologia PWSZ w Pile, dzięki umowie podpisanej 24 listopada, ze Szkołą Podstawową nr 12 w Pile. Współpraca dotyczy przede wszystkim wzmocnienia umiejętności praktycznych studentów w zakresie komunikacji.

Studenci, będą mogli uczestniczyć w zajęciach z uczniami, dzięki czemu zyskają umiejętność prowadzenia zajęć, sposobu nauczania nowego materiału  oraz przekazywania specjalistycznej wiedzy.

To doskonała możliwość zweryfikowania teorii akademickiej z praktyką, w ramach zajęć „Warsztaty komunikacyjne”.

Wybór partnera dla kierunku filologia nie był przypadkowy. SP nr 12, posiada dodatkowo klasy integracyjne, dlatego studenci mogą zyskać także umiejętność pracy z dziećmi, które wymagają nieco większej uwagi oraz innego sposobu przekazywania wiedzy.

Jest to wielki plus nie tylko dla studentów specjalności filologia angielska – wiążącej się głównie z zawodem nauczyciela, ale także dla studentów lingwistyki stosowanej – na której kształcą się przyszli tłumacze.

Umowę sygnowali: Rektor PWSZ w Pile – prof. nzw. dr hab. Donat Mierzejewski i Dyrektor Szkoły – mgr Marcin Borowicz.

W spotkaniu udział wzięli także: prof. nadzw. dr Zbigniew Popławski – Dyrektor Instytutu Humanistycznego oraz dr Marlena Bielak – Zastępca Dyrektora Instytutu Humanistycznego, która koordynowała działania prowadzące do sformalizowania współpracy między instytucjami.

Aleksandra Fabiszak
Biuro Informacji i Promocji
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica

umowa_dla_filologow00

umowa_dla_filologow02 umowa_dla_filologow01