Umowy podpisane. Północ Wielkopolski z błękitno-zielonymi inicjatywami

Gminy z północy wielkopolski jako pierwsze podpisały umowy na realizację zadań w ramach programu Samorządu Województwa Wielkopolskiego – Błękitno-zielone Inicjatywy dla Wielkopolski. Dokumenty ze strony Samorządu Województwa podpisywał Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, natomiast ze strony JST włodarze lub upoważnieni przez nich przedstawiciele.

W siedzibie Muzeum Okręgowego w Pile Jacek Bogusławski podpisał umowy z przedstawicielami 6 gmin:

– Miasto Piła – 50 000 zł. – Ogród sensoryczny na placu zabaw przy ul. Rodakowskiego,

– Gmina Szydłowo – 35 184 zł. – Zielony plac zabaw w Nowej Łubiance,

– Powiat Chodzieski – 46 268 zł. – Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku,

– Miasto i Gmina Trzcianka – 50 000 zł. – Zielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej,

– Czas na Margonin – 36 000 zł. – Zakup, nasadzenie i pielęgnacja drzew miododajnych,

– Gmina Drawsko – 50 000 zł. – Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycznego placu zabaw w Parku Grzybowym w Piłce.

– Trzeba pamiętać, że wszystkie zaproponowane przez samorządy działania mają nie tylko wartość ekologiczną, czy społeczną, ale również czysto finansową, ponieważ zrealizowany projekt będzie można wpisać jako osiągnięcie ubiegając się choćby o środki z unijnego, zielonego ładu, za co gmina, czy powiat mogą otrzymać dodatkowe punkty – mówi Jacek Bogusławski.

Osobiste wizyty Jacek Bogusławski złożył również w Skokach, Chodzieży i Lipce. Indywidualne spotkania z włodarzami były dobrą okazją do rozmów na tematy bieżące i plany inwestycyjne gmin.

– Gmina Skoki – 19 564 złotych – Gmina na Ptak,

– Miasto Chodzież – 39 191 złotych – Błękitno-zielony deptak,

– Gmina Lipka – 50 000 złotych – Zielony zaułek.

Błękitno-zielone Inicjatywy dla Wielkopolski to w sumie 1 998 858,48 złotych dla 47 miast, gmin i powiatów. Do Programu mogły przystąpić jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu. Dofinansowaniem zostały objęte przedsięwzięcia zmierzające do zachowania i zwiększenia terenów zielonych, poprawy jakości wód, wykorzystania na większą skalę odnawialnych źródeł energii, eliminacji zanieczyszczenia środowiska.

red

umowy_podpisane

umowy_podpisane_10 umowy_podpisane_02 umowy_podpisane_03 umowy_podpisane_04 umowy_podpisane_05 umowy_podpisane_06 umowy_podpisane_07 umowy_podpisane_08 umowy_podpisane_09