Uroczysta Sesja Rady Miasta Piły. Franciszek Langner Honorowym Obywatelem Miasta Piły

Co roku, 4 marca obchodzimy rocznicę potwierdzenia przez króla Zygmunta I Starego nadanych wcześniej Pile praw miejskich. Z tej okazji w Regionalnym Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Piły. 

 

Na wstępie przewodnicząca Rady Miasta Piły Maria Kubica wystąpiła z okolicznościowym przemówieniem. Natomiast pełniąca funkcję prezydenta Piły Beata Dudzińska przedstawiła prezentację przedstawiającą rozwój miasta w ostatnich latach. To okazja do przyznania najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług – tytułem Honorowego Obywatela Miasta Piły odznaczona została legenda pilskiej „Solidarności” Franciszek Langner. Uroczystą sesję uświetnił koncert w wykonaniu uczniów pilskich szkół.

 

Franciszek Langner, ur. 2 października 1955 r. w Pile. Ukończył ZSZ przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile. Od 1969 – 1974 pracownik ZNTK. Od 1974 – 1982 roku pracownik Zakładu Sprzętu Oświetleniowego Polam Piła.

 

W dniach 27 – 30 sierpnia 1980 roku, powodowany wydarzeniami w kraju oraz własnymi przekonaniami, stanął na czele trzydniowego strajku okupacyjnego w ZSO Polam – Piła. Współorganizator struktur NSZZ „Solidarność” w Pile i regionie pilskim. Od września do listopada 1981 r. przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w woj. pilskim. Po rezygnacji z pełnionej funkcji przewodniczący Komisji Zakładowej w ZSO Polam – Piła. Współzałożyciel pisma „Solidarność Polamowska” oraz „Serwisu Informacyjnego” Komisji Zakładowej; redaktor broszury „Bruk był naszym przyjacielem” skonfiskowanej przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 16.07.1981 r. Objęty postępowaniem sądowym za złamanie ustawy o cenzurze, umorzonym 13.12.1981 r.

 

Internowany 13.12.1981 r. w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Osadzony w Zakładzie Karnym we Wronkach, Gębarzewie (uczestnik 3 – dniowej głodówki) i Kwidzynie (uczestnik 13 – dniowej głodówki). Zwolniony z internowania 04.12.1982 roku. Zwolniony z pracy w ZSO Polam – Piła. Po uwolnieniu kontynuował działalność́ w strukturach podziemnych NSZZ „Solidarność”. Współorganizator druku i kolportażu pism, broszur, ulotek i literatury niezależnej. Założyciel pisma „Robotnicy 83” i „Protest”. Współpracownik „Radia Solidarność”. Organizator pomocy prawnej i materialnej dla osób prześladowanych z powodów politycznych. W marcu 1985 r. aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa pod zarzutem rozpowszechniania fałszywych wiadomości, które mogły wyrządzić́ poważne szkody w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile skazany na dwa lata pozbawienia wolności. W wyniku wniesionej rewizji Sąd Wojewódzki w Poznaniu skrócił wyrok do 1 roku pozbawienia wolności. Franciszek Langner przebywał w areszcie śledczym w Poznaniu i w Szamotułach. W 1986 i 1987 roku skazany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń w Pile na karę grzywny za kolportaż wydawnictw niezależnych.

 

Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa od 13.10.1980 r. do 02.11.1989 r. Współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarność” Region Piła Tymczasowego Zarządu Regionu „S” Wielkopolska w Poznaniu, Regionalnego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu, Solidarności Walczącej w Pile.

 

Na skutek kasacji wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy – Izba Karna, orzeczeniem z dnia 13 lipca 1997 r. sygn. akt V KKN 301/96 zmienił zaskarżony wyrok, uniewinniając Franciszka Langnera od popełniania zarzucanych mu czynów.

 

W roku 2017 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Franciszka Langnera Krzyżem Wolności i Solidarności, a w roku 2022 Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski ze względu na prowadzoną działalność, mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 

Przyznanie Franciszkowi Langnerowi przez Radę Miasta Piły tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Piły będzie wyrazem uznania dla wszystkich osób, które w latach 1980 – 1989, nie bacząc na represje, kontynuowały czynnie, w sposób pokojowy, walkę na rzecz niepodległego bytu państwowego.
UM Piły

Foto: Sebastian Daukszewicz