Uroczysta zbiórka z okazji zdania i objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Mariusz Wiśniewski, policjantki, policjanci i pracownicy Policji oraz zaproszeni goście uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę szefa chodzieskiej Policji nadkom. Piotra Gruszkę, a zarazem powitali na tym stanowisku mł.insp. Przemysława Kozła, który objął obowiązki służbowe Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży. Uroczysta akademia odbyła się w piątek w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chodzieży.

Uroczystość rozpoczęto meldunkiem złożonym Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Mariuszowi Wiśniewskiemu. Po odśpiewaniu hymnu RP oraz powitaniu zaproszonych gości, odczytano stosowne rozkazy. Następnie nadkom. Piotr Gruszka złożył meldunek o zdaniu stanowiska, zaś mł.insp. Przemysław Kozioł zameldował gotowość do objęcia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.insp. Mariusz Wiśniewski podziękował szefowi chodzieskiej Policji za wspólne lata służby, za dbanie i czuwanie nad bezpieczeństwem lokalnej społeczności, za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami po fachu. Komendant życzył wytchnienia od codziennych trosk i obowiązków, spełnienia marzeń i realizacji zamierzonych celów, które niejednokrotnie musiały ustępować miejsca służbie.

Z kolei nadkom. Piotr Gruszka podziękował wszystkim za współpracę. Szczególne podziękowania złożył policjantkom, policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, władzom samorządowym oraz przedstawicielom instytucji z terenu powiatu chodzieskiego, z którymi współpracował na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Obejmujący obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Chodzieży mł.insp. Przemysław Kozioł podziękował za zaufanie i jednocześnie wskazał najważniejsze cele do realizacji.

Do podziękowań dla nadkom. Piotra Gruszki i zarazem gratulacji dla mł.insp. Przemysława Kozła przyłączyli się także Starosta Chodzieski Mirosław Juraszek oraz przedstawiciele samorządów i współpracujących instytucji.

W imieniu policjantek, policjantów i pracowników Policji wyrazy podziękowania złożył mł.insp. Przemysław Kozioł. Delegacja chodzieskich policjantów wręczyła nadkom. Piotrowi Gruszce adres okolicznościowy oraz pamiątkową szablę.

Po części oficjalnej ze wszystkich stron płynęły życzenia, podziękowania i gratulacje. Na zakończenie uroczystości wszyscy spotkali się na małym poczęstunku, by powspominać wspólne lata służby oraz współpracę z odchodzącym Komendantem Powiatowym Policji w Chodzieży nadkom. Piotrem Gruszką.

KPP Chodzież

uroczysta_zbiorka

uroczysta_zbiorka_02 uroczysta_zbiorka_03 uroczysta_zbiorka_04 uroczysta_zbiorka_05 uroczysta_zbiorka_06 uroczysta_zbiorka_07 uroczysta_zbiorka_08 uroczysta_zbiorka_09 uroczysta_zbiorka_10 uroczysta_zbiorka_11 uroczysta_zbiorka_12 uroczysta_zbiorka_13 uroczysta_zbiorka_14 uroczysta_zbiorka_15 uroczysta_zbiorka_16 uroczysta_zbiorka_17 uroczysta_zbiorka_18 uroczysta_zbiorka_19 uroczysta_zbiorka_20 uroczysta_zbiorka_21 uroczysta_zbiorka_22 uroczysta_zbiorka_23 uroczysta_zbiorka_24 uroczysta_zbiorka_25 uroczysta_zbiorka_26 uroczysta_zbiorka_27 uroczysta_zbiorka_28 uroczysta_zbiorka_29 uroczysta_zbiorka_30 uroczysta_zbiorka_31 uroczysta_zbiorka_32 uroczysta_zbiorka_33 uroczysta_zbiorka_34 uroczysta_zbiorka_35