Uroczysta zbiórka

Uroczysta_zbiorka

W południe 12 września w sali widowiskowej Regionalnego Centrum Kultury w Pile odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 60-lecia powołania Szkoły Policji w Pile. Rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr. Markowi Działoszyńskiemu przez Naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia Szkoły mł. insp. Artura Godlewskiego.

Następnie głos zabrał Komendant pilskiej Szkoły Policji insp. Jerzy Powiecki, który przywitał licznie zgromadzonych gości (Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich oraz powiatowych Policji, szkół Policji, byłych komendantów Szkoły, przedstawicieli jednostek mundurowych (żandarmeria, wojsko), władze samorządowe, duchowieństwo, kadrę, pracowników i słuchaczy).
Następnie głos zabrał podinsp. Zbigniew Bogusz – wykładowca Zakładu Służby Prewencyjnej Szkoły, który wygłosił wykład okolicznościowy dotyczący historii i dnia współczesnego Szkoły.

W związku z jubileuszem, podczas uroczystości przyznano nagrody i odznaczenia, które nagrodzonym wręczyli Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek Działoszyński oraz Komendant Szkoły insp. Jerzy Powiecki.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczył:

„Złotym Krzyżem Zasługi”

– podinsp. Wojciecha Thiela – starszego wykładowcę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

„Brązowym Krzyżem Zasługi”

– podinsp. Zbigniewa Bogusza – wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej

Postanowieniem z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

„Medalem Złotym za Długoletnią Służbę”

–    podinsp. Jerzego Siwka – eksperta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych
–    Renatę Recław – pracownika Wydziału Zaopatrzenia
–    Krzysztofa Skwarę – pracownika Wydziału Zaopatrzenia

„Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”

–    podinsp. Jolantę Curyło – starszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
–    podinsp. Jacka Czechowskiego – wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej
–    podinsp. Roberta Hampelskiego – starszego wykładowcę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
–    podinsp. Mariusza Macierzyńskiego – starszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej
–    podinsp. Wojciecha Misia – wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
–    podinsp. Krzysztofa Sawickiego – wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
–    podinsp. Zbigniewa Smardzewskiego – eksperta Sekcji Teleinformatyki
–    podinsp. Waldemara Szilke – wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
–    podinsp. Krzysztofa Wróblewskiego – wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
–    nakom. Zbigniewa Małeckiego – wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
–    kom. Wiolettę Matuszczak-Osowską – młodszego wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych
–    podkom. Katarzynę Budzyńską – młodszego wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych
–    asp. szt. Dariusza Piekuta – instruktora Zakładu Interwencji Policyjnych
–    Mariolę Szymków – pracownika Wydziału Finansów
–    Krystynę Walewską – pracownika Wydziału Zaopatrzenia

„Brązowym  Medalem za Długoletnią Służbę”

–    mł. insp. Roberta Bartola – Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia
–    podinsp. Andrzeja Harendę – starszego wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych
–    Monikę Czerniel – specjalistę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

Minister Spraw Wewnętrznych w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaczył:

Złotą odznaką „ZASŁUŻONY POLICJANT”

– podinsp. Marka Ratajczaka – starszego wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych

Srebrną Odznaką „ Zasłużony Policjant”

–    mł. insp. Ewę Cierach – naczelnika Wydziału Finansów
–    mł. insp. Artura Godlewskiego – naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
–    mł. insp. Sylwestra Urbaniaka – kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych

Brązową odznaką „ZASŁUŻONY POLICJANT”

–    podinsp. Rafała Sochę – kierownika Sekcji Teleinformatyki,
–    podinsp. Krzysztofa Rudnickiego – starszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    nadkom. Anetę Wróblewską – wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej
–    kom. Piotra Sochackiego – wykładowcę Zakładu Interwencji Policyjnych
–    kom. Artura Kulczaka – wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej,
–    asp. szt. Wiolettę Tymczyszyn – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych,
–    asp. szt. Mirosława Rżanka – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych,

Decyzją nr 6/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku Minister Spraw Wewnętrznych za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji odznaczył:

Brązowym Medalem za zasługi dla Policji:

– ppłk. Wojciecha Kubicę – starszego wykładowcę Oddziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej

Z okazji jubileuszu Komendant Szkoły Policji w Pile wyróżnił pochwałą za ponad 25-letnie wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz uhonorował pamiątkowym albumem „Wczoraj i dziś Szkoły Policji w Pile” policjantów i pracowników Szkoły Policji:

–    mł. insp. Sylwestra Urbaniaka – kierownika Zakładu Interwencji Policyjnych,
–    podinsp. Wojciecha Thiela – starszego wykładowcę Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
–    podinsp. Jarosława Zientkowskiego – starszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,
–    podinsp. Mariusza Staronia – starszego wykładowcę Zakładu Służby Kryminalnej,
–    asp. szt. Romana Laszuka – asystenta Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych,
–    Teresę Bakaj – pracownika Wydziału Zaopatrzenia,
–    Marię Smolczewską – pracownika Wydziału Zaopatrzenia,
–    Waldemara Krupniewskiego– pracownika Wydziału Zaopatrzenia,
–    Sławomira Kaczmarka – pracownika Wydziału Zaopatrzenia,
–    Dariusza Janeckiego – specjalistę Wydziału Zaopatrzenia,
–    Eugeniusza Badurę – pracownika Wydziału Zaopatrzenia,
–    Stanisława Ilinicza – pracownika Wydziału Zaopatrzenia,
–    Włodzimierza Chamczyka – specjalistę Sekcji Prezydialnej,
–    Anitę Budną – pracownika Sekcji Żywnościowej,
–    Leszka Matuszczaka – pracownika Sekcji Żywnościowej,
–    Sławomira Czerkowskiego – pracownika Sekcji Żywnościowej.

Po uhonorowaniu nagrodzonych funkcjonariuszy i pracowników Szkoły, głos zabrał Komendant Główny Policji, który pogratulował Jubileuszu, złożył życzenia i przypomniał zebranym, że jako absolwent Szkoły (ukończył w roku 1986 kurs referentów operacyjno – dochodzeniowych), jest dumny z tego, że tak jak dawniej, tak i teraz Szkoła wraca do korzeni, czyli do kształcenia kadr Policji kryminalnej.

Podczas uroczystości głos zabrali również m.in.: Mieczysław Augustyn – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, płk dr Robert Jędrychowski – Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Stefan Wojciechowski – Komendant Państwowej Straży Łowieckiej – reprezentujący Wojewodę Wielkopolskiego, Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, reprezentujący Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Mirosław Mantaj – Starosta Pilski, dr Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły i Alicja Kobus – Przewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich Filia w Poznaniu, która odczytała list od Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha. Wszyscy goście gratulowali tak dostojnego jubileuszu i złożyli okolicznościowe życzenia.

Komendant Jerzy Powiecki podziękował wszystkim obecnym za przybycie i dotychczasową współpracę, a szczególne słowa skierował do Komendanta Głównego Policji, Starosty Pilskiego, Prezydenta Piły, JE Biskupa Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Krzysztofa Zadarko, Kapelana Szkoły ks. dr Władysława Nowickiego – za wspieranie i obecność w realizowanych przez Szkołę przedsięwzięciach. Podziękował także obecnym, jak i emerytowanym pracownikom Szkoły – „To dzięki waszemu zaangażowaniu w wykonywanie zadań i przejawianą przez was inicjatywę, Szkoła jest liczącą się w kraju placówką kształcącą kolejne kadry policjantów. Wszystkim Państwu oraz Państwa rodzinom życzę dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji zawodowej oraz dalszych sukcesów w pracy i służbie. Życzę Państwu spełnienia wszystkich planów, zamierzeń zawodowych i osobistych.”

Uroczystość uświetnił koncert muzyczny sierż. sztab. Kamila Sikorskiego (tenor) z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim i Małgorzaty Tadeusz – Ciesielczyk (sopran) z Poznania, którzy zaprezentowali wiązankę najpiękniejszych arii i pieśni operowych i operetkowych. W holu Regionalnego Centrum Kultury goście mogli obejrzeć wystawę fotograficzną zatytułowaną „Wczoraj i dziś Szkoły Policji w Pile. 60 lat zatrzymane w kadrze”.

Anna Fons