Uroczyste wprowadzenie Komendanta Szkoły Policji w Pile

4 marca 2024 r. w Szkole Policji w Pile odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wprowadzenia nowego Komendanta insp. dra Marka Ujazdę. Na uroczystość przybył p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

 

Rozkazem personalnym numer 1063 z dnia 29 lutego 2024 roku, Komendant Główny Policji przeniósł z urzędu insp. dra Marka Ujazdę do dalszego pełnienia służby w Szkole Policji w Pile i mianował na stanowisko Komendanta.

 

W uroczystej zbiórce udział wzięli: p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, zaproszeni goście, kadra kierownicza Szkoły oraz funkcjonariusze i pracownicy naszej Szkoły.

 

Uroczystość rozpoczął meldunek złożony p.o. Komendanta Głównego Policji i wprowadzenia sztandaru Szkoły Policji w Pile. Po odczytaniu rozkazu personalnego Komendanta Głównego Policji nastąpiło powitanie ze sztandarem przez nowego Komendanta Szkoły Policji w Pile. Następnie insp. dr Marek Ujazda złożył meldunek p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Markowi Boroniowi o objęciu obowiązków na tym stanowisku.

 

W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia uczestników. Jako pierwszy głos zabrał p.o. Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, który pogratulował nowemu Komendantowi Szkoły awansu podkreślając jego dotychczasową wzorową służbę oraz doświadczenie w zarządzaniu jednostkami organizacyjnymi Policji. Następnie nowo mianowany Komendant Szkoły Policji w Pile insp. dr Marek Ujazda podziękował za zaufanie jakim został obdarzony przez kierownictwo polskiej Policji.

 

Inspektor Marek Ujazda to funkcjonariusz z ponad 24-letnim stażem służby w Policji, którą rozpoczął 20 sierpnia 1999 roku na stanowisku aplikanta Kompanii Patrolowo-Interwencyjnej Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

 

Od 2000 roku pełnił służbę na stanowiskach wykonawczych w pionie dochodzeniowo-śledczym Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

 

W lipcu 2005 roku został mianowany na Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Legionowie.

 

Przygotowanie zawodowe i wysoko oceniane umiejętności spowodowały, że w październiku 2006 roku, ówczesny podkomisarz Marek Ujazda objął stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, a w styczniu 2008 roku został Komendantem tej jednostki.

 

Wzorowa, profesjonalna służba, posiadane kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi Policji spowodowały, że w styczniu 2015 roku, ówczesny nadkomisarz Marek Ujazda został powołany na Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie.

 

4 marca 2024 roku inspektor Marek Ujazda zostaje mianowany na Komendanta Szkoły Policji w Pile.

 

Szkoła Policji w Pile