Uroczystości 100-lecia ZIW RP oraz 79. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

Dziś, pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu, przypomnieliśmy tragiczne chwile sprzed lat. To jedna z tych smutnych dat, które przychodzi nam wspominać – 79 rocznicę radzieckiej inwazji, o której mówiono wtedy, że to cios w plecy Polski.
Masowe aresztowania, ponad milion wygnanych Polaków na Syberię, odebranie polskiego języka, kultury, narodowości, w końcu życia.

– Do dzisiaj bohaterowie i ofiary tych wydarzeń żyją poza krajem, wielu z nich nigdy nie wróciło i nigdy nie wróci. Są jednak osoby, którym możemy pomóc i pomagamy w ramach repatriacji. Prócz pamięci i hołdu, jaki dzisiaj składamy tym, którzy zginęli w walce broniąc naszej ojczyzny, repatriacja jest realnym gestem i pomocą w odzyskaniu tego, co najważniejsze dla nas wszystkich. Ojczyzny. Jako pilska społeczność pomagamy im przyjmując co roku kolejne rodziny polskich obywateli wracających do kraju swoich rodziców i dziadków – mówił prezydent Głowski.

Dzisiejszy dzień był również okazją do przypomnienia jeszcze jednej ważnej rocznicy – 100-lecia powstania Związku Inwalidów Wojennych RP.

Związek Inwalidów Wojennych RP jest organizacją o zasięgu ogólnopolskim. Tworzony był w latach 1917-1919 przez rannych i kontuzjowanych żołnierzy Legionów Polskich J. Piłsudskiego, uczestników powstań narodowych: wielkopolskiego i trzech śląskich, I wojny światowej oraz wojny na froncie wschodnim 1919-1920. Na terenie Wielkopolski Organizacja została zarejestrowana 27 października 1918 r.

Otwarta dla każdego żołnierza, który kiedykolwiek poniósł ofiarę krwi i zdrowia w służbie Ojczyźnie. Otacza opieką również wdowy, wdowców i sieroty po poległych i zmarłych żołnierzach – inwalidach wojennych i wojskowych.

W Północnej Wielkopolsce (obszar dawnego województwa pilskiego) grupy, koła i oddziały ZIW RP zaczęły powstawać w latach 1919-1957.

ZIW RP oddział Piła powstał w  czerwcu 1946 r. Organizatorem i założycielem pilskiej organizacji był żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., urodzony pod Wilnem Antoni Uchnast. Wspólnie z Aleksandrem Żółtko doprowadzili do powołania pierwszego zarządu w składzie: Antoni Uchwast, Aleksander Żółtko, Władysław Orjan, Franciszek Piotrowski, Piotr Gruszkowski, Józef Roślicki, Władysław Lichwa, Leon Skwara.

Pilskie Koło ZIW RP liczyło w chwili założenia 109 członków, 98 żołnierzy rannych na różnych frontach I i II wojny światowej, nielicznych powstańców wielkopolskich oraz żołnierzy ugrupowań partyzanckich AK i BCH.

W 2015 r. w Pile odsłonięta została pamiątkowa tablica umieszczona na płytach z wyrytymi miejscowościami i datami powstania ZIW RP.

W  roku 2018 obchodzimy 100-lecie istnienia ZIW RP. Doniosły jubileusz wymaga aby pamiętać również o tych, których już z nami nie ma. Aby utrwalić pamięć o zasłużonych dla ZIW RP w Pile, umieszczono, z udziałem harcerzy pilskiego Hufca ZHP, tabliczki oznaczające miejsca spoczynku żołnierzy, inwalidów wojennych.

Dziś odsłonięta została również Jubileuszowa Tablica z okazji 100- lecia istnienia ZIW RP. Napis na tablicy stanowi kopię napisu umieszczonego na baretce 100 – lecia ZIW RP.

Prezes poznańskiego oddziału ZIW RP -Tadeusz Paczek podziękował prezydentowi Piotrowi Głowskiemu „…za pomoc świadczoną Związkowi Inwalidów Wojennych RP i jego członkom. Za dar serca, opiekę oraz wsparcie”. Specjalne odznaczenie za wsparcie ZIW RP otrzymał również Komendant Hufca ZHP Piła  – Grzegorz Rzymski.

Na koniec uroczystości podziękowania od prezydenta trafiły do młodzieży pilskich szkół, które licznie wzięły udział w obu dzisiejszych uroczystościach.

Szczególnie dziękujemy klasie wojskowej Centrum Kształcenia „Nauka” oraz Szkole Podstawowej nr 4, która przygotowała program artystyczny.

K. Sztafel

uroczystosci_stuleciay01

uroczystosci_stuleciay02 uroczystosci_stuleciay03 uroczystosci_stuleciay04 uroczystosci_stuleciay05 uroczystosci_stuleciay06