Ustalenie ojcostwa i kontakty z dzieckiem

Z moją partnerką przez wiele lat tworzyliśmy niesformalizowany związek. W tym czasie urodziło nam się dziecko, mamy sześcioletniego syna. Niestety nigdy nie załatwiliśmy nawet urzędowo kwestii ojcostwa, bo w czasie, gdy urodził się nasz syn przebywałem za granicą, a później te kwestie nie były dla nas istotne. Teraz nad tym ubolewam, ponieważ nasz związek zakończył się dość niespodziewanie i w trudnych dla mnie okolicznościach. Matka mojego dziecka poznała innego partnera i szybko wyprowadziła się wraz z synem z mojego mieszkania. Z tego co wiem spodziewa się ze swoim nowym konkubentem kolejnego dziecka i zamierzają się niedługo wyprowadzić na stałe z naszego miasta. Jestem tym przerażony, bo podejrzewam, że oznacza to całkowite zerwanie kontaktów z moim synem. Już teraz mam problem z tym, żeby się z nim spotkać, mam wrażenie, że moja była partnerka chce mnie całkowicie wymazać z ich życia. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Marek z Piły.

 

W pierwszej kolejności powinien Pan przystąpić do uregulowania kwestii związanych z formalnym ustaleniem ojcostwa. W Państwa sytuacji wydaje się, że nie ma innej możliwości niż skierowanie sprawy do sądu. Jak wskazują przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka, natomiast, matka ani domniemany ojciec nie mogą wytoczyć powództwa o ustalenie ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. Pamiętać należy, iż domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce. W czasie procesu sądowego poruszona zostanie również z pewnością kwestia nazwiska dziecka, rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Nie wiem, jak wyglądają obecnie kwestie Państwa rozliczeń finansowych oraz czy i w jakiej wysokości partycypuje Pan w kosztach utrzymania małoletniego. Pańska była partnerka obecnie musi mieć na względzie, iż jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. W czasie procesu sądowego może pojawić się żądanie rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej, żądanie zasądzenia alimentów na rzecz dziecka, żądanie co do ustalenia nazwiska dziecka, żądanie zasądzenia kwot należnych matce na pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem, a także innych koniecznych wydatków albo szczególnych strat majątkowych powstałych wskutek ciąży lub porodu. W przypadku rozbieżnych stanowisk w zakresie władzy rodzicielskiej konieczne może okazać się sięgnięcie po pomoc biegłych. Kolejnym krokiem, z pewnością bardzo ważnym dla Pana, będzie ustalenie sposobu kontaktów z małoletnim dzieckiem. W przypadku utrudniania Panu kontaktu konieczna będzie i tu ingerencja sądu. We wniosku o ustalenie sposobu kontaktów powinien Pan wskazać w jaki sposób chciałby Pan je realizować. Należy uwzględnić przede wszystkim fakt, że kontakty te, aby zachować więź z dzieckiem powinny być częste i regularne. Musi Pan również uwzględnić swoją sytuację zawodową, ponieważ w przypadku, jeżeli nie będzie Pan wykonywał ustalonych kontaktów, Pana była partnerka może domagać się zapłaty z tego tytułu odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednak, jeżeli Pana była partnerka będzie utrudniała lub uniemożliwiała kontakty to wtedy i ona musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi, co z pewnością może stanowić ochronę tychże kontaktów.

 

Agnieszka Przeworek-Rataj

Radca Prawny

 

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *