Ustawa Szejnfelda skierowana do Sejmu

Rekompensata kosztów dla zamykanych przez władzę firm, pomoc dla mikroprzedsiębiorców w postaci prawa zawieszania działalności gospodarczej połączonego ze zwolnieniem z płacenia podatków oraz składek ZUS do 6 miesięcy oraz wypłatą postojowego dla pracowników, a także – co jest zmianą zasadniczą –  proobywatelska interpretacja prawa… Oto propozycje jakie zawiera druga już pomocowa ustawa uchwalona przez Senat autorstwa senatora Adama Szejnfelda.

– Rząd zamyka, to rząd płaci! Tak powinno być, tak jest uczciwie. Dlatego zaproponowałem w mojej ustawowe rozwiązanie, które nakazuje zamykanym przez władzę z powodów pandemii COVID-19 przedsiębiorstwom zwrot choć części kosztów, które ponoszą przedsiębiorstwa mimo zakazu prowadzenia ich działalności gospodarczej. Zwrot będzie następował na wniosek firmy oraz po wykazaniu kosztów i będzie należał się za każdy dzień zamknięcia działalności w postaci 1/30 kosztów w skali miesiąca – mówi senator Szejnfeld.

– Masz problemy, to zawieś działalność. Kolejnym rozwiązaniem, ma być możliwość zawieszania działalności gospodarczej przez najmniejsze firmy, mianowicie przez mikroprzedsiębiorstwa, jeśli te nie ze swojej winy, ale z powodów pandemii, nie są w stanie prowadzić działalności. Ma to uchronić je przed bankructwem, a ich pracowników przed bezrobociem. W czasie bowiem zawieszenia firmy te nie będą płaciły ani podatków, ani składek na ZUS, a pracownicy będą dostawali wynagrodzenie w postaci postojowego. Zawieszenie działalności będzie mogło trwać do sześciu miesięcy – wyjaśnia autor ustawy.

– Niebywale ważną propozycją, bo skierowaną już do wszystkich, a nie tylko do przedsiębiorców, jest tzw. proobywatelska interpretacja prawa połączona z milczącą zgodą organu administracji. Proponowane przepisy dają prawo każdemu, aby wystąpił do organu państwa z zapytaniem i jednocześnie własną propozycją wykonania swojego obowiązku. W przypadku nieudzielenia przez urząd odpowiedzi w określonym czasie będzie się rozumiało, że organ zgodził się ze stanowiskiem obywatela (tzw. milcząca zgoda). W przypadku wydania natomiast interpretacji, do której obywatel się zastosuje, to nie będzie on mógł być później obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej ani daninami w wysokości wyższej niż wynikająca z uzyskanej interpretacji indywidualnej, nawet jeśli ocena danej sytuacji się zmieni. To fenomenalny przełom, to prawdziwe budowanie państwa, które nie jest represyjne, ale służy obywatelom! – wyjaśnia autor uchwalonej ustawy, senator Adam Szejnfeld.

3 grudnia w Senacie została przegłosowana ustawa, zawierająca pakiet dobrych form pomocy dla przedsiębiorców, ich pracowników i wszystkich obywateli. Ustawa z Senatu trafi teraz do prac w Sejmie.

Anna Karmowska
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

ustawa_szejnfelda

ustawa_szejnfelda1_03 ustawa_szejnfelda1_01 ustawa_szejnfelda1_02