Uwaga niepełnosprawni! Rusza program „Aktywny samorząd”

Uwaga_niepelnosprawni

Informujemy, że w 2016 roku, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:

MODUŁ I
    OBSZAR A ZADANIE 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
    OBSZAR A ZADANIE 2: pomoc w  uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
    OBSZAR B ZADANIE 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
    OBSZAR B ZADANIE 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
    OBSZAR C ZADANIE 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
    OBSZAR C ZADANIE 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości,
    OBSZAR C ZADANIE 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej  posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy na co najmniej III poziomie jakości,
    OBSZAR D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką ( dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

MODUŁ II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego  i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły  wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Wnioski są przyjmowane do 30 marca 2016 roku.

INFORMACJE O TERMINIE ROZPOCZĘCIA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W RAMACH MODUŁU I BĘDĄ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ www.powiat.pila.pl w zakładce: niepełnosprawni w powiecie.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.org.pl lub w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Aktywizacji Niepełnosprawnych Starostwa Powiatowego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój 221, tel. 67/ 210-93-91.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *