Uwaga pracodawcy i osoby niepełnosprawne!

Ponownie informujemy, że w marcu br. na Sesji Rady Powiatu w Pile dokonano podziału środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

uwaga_pracodawcy_i_osoby_niepelnosprawne

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych pracodawców i osoby niepełnosprawne do składania wniosków o:
•    refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
•    dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.powiat.pila.pl w zakładce „niepełnosprawni w powiecie” oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Pile Al. Niepodległości 33/35, pok. 221. Więcej informacji w powyższej sprawie można uzyskać pod nr tel. 67/210-93-91.