W gminie Wysoka zostanie wyremontowana kolejna szatnia!

Zgodnie z uchwałą nr II/16/24,  Sejmik Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2024 r. wyraził zgodę na przekazanie pomocy finansowej w wysokości 99 970,00 zł na zadanie pn: „Remont budynku szatniowego przy boisku sportowym w m. Wysoka” realizowane w ramach 7 edycji Programu Szatnia Na Medal w roku 2024.

 

Miasto i Gmina Wysoka podpisała w dniu 3 lipca 2024 r. umowę z przedsiębiorstwem CJMS Sp. z o.o z Piły na realizację ww. zadania na łączną kwotę:  190 000,00 zł.

 

Zakres prac ma obejmować:

 

Remont i ocieplenie ścian zewnętrznych, m. in. naprawa i uzupełnienia tynków zewnętrznych, ocieplenie, malowanie elewacji, remont i ocieplenie stropodachu, m.in. rozbiórka warstw papy, wykonanie nowego pokrycia, remont 2 szatni, 2 korytarzy, świetlicy, pomieszczenia socjalnego, 2 pomieszczeń trenerskich, sanitariatów, które obejmują zakresem prace remontowo-malarskie oraz remont utwardzeń na zewnątrz budynku –  rozbiórka istniejących utwardzeń z płyt chodnikowych, ułożenie nowych utwardzeń z kostki betonowej.

 

gminawysoka.pl