W Osieku ruszyła przebudowa ulicy XXX-lecia

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. XXX-lecia w Osieku nad Notecią. Zadanie  jest realizowane przy udziale środków z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”, które Gmina Wyrzysk pozyskała w wysokości 290 729,00 zł.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o długości 268 m i zmiennej szerokości od 5,00 m do 6,50 m wraz z chodnikiem, zjazdami i dojściami do posesji. Zaplanowano również powierzchniowe odwodnienie drogi poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo PROJ-BUD Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bydgoszcz Sp. z o.o. Sp. k. z Bydgoszczy, które zaoferowało wykonanie zadania za kwotę 472.826,15 złotych.

Zakończenie prac zaplanowano na połowę września br.
 
UM w Wyrzysku

w_osieku_ruszyla_przebudowa00

w_osieku_ruszyla_przebudowa03 w_osieku_ruszyla_przebudowa01 w_osieku_ruszyla_przebudowa02