W Pile 1 Maja czcili mający serce po lewej stronie

W Pile przedstawiciele Nowej Lewicy, OPZZ i Unii Pracy tradycyjnie uhonorowali Święto Pracy. Od wielu już lat przedstawiciele Lewicy czczą święto klasy robotniczej spotykając się pod pomnikiem poświęconym pilskim kolejarzom, zlokalizowanym u zbiegu ulic Buczka i Okrzei. Było to niespełna półgodzinne, acz wymowne spotkanie.

 

W krótkich przemówieniach, m.in. Jan Lus z Unii Pracy i były starosta pilski Leszek Partyka podkreślali wagę tego święta oraz nawiązali do czasów dzisiejszych, nie zapominając o 20. Rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Następnie zwyczajowo pod pomnikiem kolejarzy, którzy jako jedni z pierwszych stanęli do odbudowy Piły ze zgliszcz wojennych, złożono wiązanki kwiatów.

 

Trochę historii

 

Święto Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.

 

Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

 

Historyczną uchwałę o świętowaniu 1 maja we wszystkich krajach i corocznych manifestacjach w tym dniu powziął I Kongres II Międzynarodówki zwołany w Paryżu 14 lipca 1889. Uchwała ta miała na celu przede wszystkim wzmożenie walki o realizację 8-godzinnego dnia pracy i jednocześnie podkreślenie wspólnoty interesów międzynarodowego proletariatu. Apel Kongresu Paryskiego natrafił na podatny grunt w całej Polsce, we wszystkich trzech zaborach. Największy jednak oddźwięk miały hasła majowe w Królestwie Polskim, gdzie świadomość klasowa proletariatu była stosunkowo największa i gdzie ucisk socjalny splatał się ze szczególnie wyrafinowanym uciskiem narodowym ze strony caratu. Już pierwszy obchód święta majowego w roku 1890 przeszedł oczekiwania socjalistów polskich.

 

mm