W Pile pojawiły się fałszywe pisma o przyjęciu 500 uchodźców. Prezydent zawiadamia Prokuraturę Rejonową w Pile!

Niestety trwa brudna kampania wyborcza. 15 października przed Komendą Powiatową Policji w Pile prezydent Piły Piotr Głowski poinformował media że składa do Prokuratury Rejonowej w Pile zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. W jego ocenie ma to związek z toczącą się kampanią wyborczą i ma podejrzenia, kto za tym stoi.

Na terenie miasta Piły za wycieraczkami samochodów zaparkowanych na parkingach i osiedlach pojawiły się kserokopie pisma, które rzekomo pochodzi z Urzędu Miasta Piły i które rzekomo podpisał Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski.  W piśmie tym czytamy m.in., że miasto Piła na chwilę obecną ma możliwości i stworzone warunki socjalne do relokacji 500 osób (uchodźców z Bilskiego Wschodu, które objęte są działaniami wojennymi) oraz zagospodarowania i zabezpieczenia środków finansowych w tym zakresie z budżetu miasta w 2019 roku.

Jak się okazuje pismo takie nigdy nie zostało wygenerowane w Urzędzie Miasta Piły, podana w piśmie sygnatura jest nieprawidłowa, pismo sporządzone jest niezgodnie ze standardami przyjętymi w urzędzie, np. wielkości czcionki, ani nie zostało ono podpisane przez Prezydenta Miasta Piły.

– W tym piśmie jest cała masa kłamstw, które mogą wzbudzać niepokój wśród mieszkańców. Traktuję to, jako brudną kampanię wyborczą. Chciałbym wszystkim Pilanom powiedzieć, że nie mamy takich planów i nikt takich relokacji z nami nie uzgadniał. Prowadzimy od wielu lat działania związane z Polonią Polską. Pomagamy Polakom, którzy chcą wrócić do Polski i takich rodzin kilka przyjęliśmymówi Piotr Głowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Piły Jeśli Państwo widzieli tego typu ulotki prosimy zgłaszać na Policję, do Straży Miejskiej czy też do Urzędu Miasta, aby pomóc policji w znalezieniu osób, które w tak ohydny sposób prowadzą kampanię wyborczą.

Prezydent poruszył również temat łamania prawa przez Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe poprzez umieszczanie banerów poza miejscami do tego wyznaczonymi. Jak się okazuje mimo informacji i apeli nadal takie materiały wyborcze się pojawiają. Prezydent zapowiedział, że od takich osób będą wyciągane konsekwencje prawne i finansowe.  Jak się okazuje również doszły głosy do prezydenta Głowskiego o tym, że dwóch nauczycieli (kandydatów na radnych) wykorzystuje uczniów do kolportażu swoich ulotek wyborczych. Urząd Miasta Piły będzie prowadził postępowanie wyjaśniające tą sytuacje i prosi rodziców o zgłaszanie takich przypadków.

Sebastian Daukszewicz

pojawily_sie_falszywe_pisma

pojawily_sie_falszywe_pisma_02 pojawily_sie_falszywe_pisma_03 pojawily_sie_falszywe_pisma_04 pojawily_sie_falszywe_pisma_05 pojawily_sie_falszywe_pisma_06 pojawily_sie_falszywe_pisma_07 pojawily_sie_falszywe_pisma_08 pojawily_sie_falszywe_pisma_09 pojawily_sie_falszywe_pisma_10 pojawily_sie_falszywe_pisma_11