W Pile powstanie Centrum Innowacji Technologicznych

25 czerwca 2021 roku, w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Powiatem Pilskim, na dofinansowanie projektu: Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”. Powstanie tam 26 pracowni wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt, maszyny i narzędzia.

Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy istniejącej infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile oraz wyposażenia i doposażenia jej w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, które służą kształceniu zawodowemu oraz ustawicznemu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uczelnią Stanisława Staszica w Pile. Całkowity koszt inwestycji wynosi 27 740 904,20 złotych, z czego 23 579 768,56 to środki przekazane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dofinansowania wynosi 85% kosztów.

– Ta ogromna kwota, pochodząca ze środków WRPO  wesprze nowoczesne szkolnictwo północnej części regionu.  Mam nadzieję, że nie tylko młodzież z Piły i okolicy będzie się tu uczyła. Chcemy dbać o młodzież z całej Wielkopolski stąd nasza obecność w Pile. A wszystko po to, by przywrócić do łask szkolenie zawodowe.  Żeby młodzież dzisiaj nie była straszona tym, że jak się nie będzie uczyć, to trafi do szkoły zawodowej. To nie tylko nie jest żaden wstyd, ale to jest nauka zawodu, to jest miejsce, w którym można zdobywać kompetencje, umiejętności i można zdobywać zawód, który daje samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Brawa dla tych Radnych Sejmiku, którzy umieją głosować za mądrym budżetem dla naszego województwa – mówi Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

– Szkolnictwo zawodowe jest bardzo potrzebne. Mówią o tym przedsiębiorcy, mówią sami uczniowie, że chcą pracować, uczyć się w miejscach nowoczesnych, żeby później, kiedy pójdą do przedsiębiorstw, pracowali na takim sprzęcie, na którym się nauczyli. W tym miejscu, gdzie dziś jesteśmy uda to się zrealizować. Myślę, że gdyby nie środki unijne, nie byłoby szans na realizację tej inwestycji. Szacunek dla osób, które w ten projekt się zaangażowali i radnych, którzy dołożyli 4 miliony złotych z budżetu powiatu – dodaje Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Łącznie na rozwój i podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekazał 17 powiatom ponad 117 000 000 złotych. W tym ponad 50 000 000 złotych otrzymały powiaty północnej Wielkopolski. Ponad 23 000 000 złotych trafią do Powiatu Pilskiego.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości i warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pilskiego oraz subregionu pilskiego. Dostosowanie infrastruktury szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy jest kluczowe z punktu widzenia gospodarki regionu. Zwiększenie potencjału PCE w Pile będzie realne przez stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Efekty rzeczowe projektu dostępne będą również dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, takich jak ICT, języki obce, matematyczno-przyrodnicze, nauczanie eksperymentalne oraz nauczanie właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej). Realizacja zadania wpłynie na wzrost zainteresowania młodych ludzi kształceniem zawodowym, natomiast pracodawcy otrzymają wyspecjalizowaną kadrę w tym w branżach, które w RIS zostały wskazane w obszarze inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. Efektem będzie także rozszerzenie i nawiązanie nowej współpracy z pracodawcami, a także nawiązanie partnerstwa ze szkołą wyższą – Uczelnią Stanisława Staszica w Pile.

Umowę na dofinansowanie podpisali: Paulina Stochniałek – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Eligiusz Komarowski – Starosta Powiatu Pilskiego i Arkadiusz Kubich –Wicestarosta Powiatu Pilskiego.

Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec 2022 roku.

Sebastian Daukszewicz

w_pile_powstanie1_01

w_pile_powstanie1_26 w_pile_powstanie1_02 w_pile_powstanie1_03 w_pile_powstanie1_04 w_pile_powstanie1_05 w_pile_powstanie1_06 w_pile_powstanie1_07 w_pile_powstanie1_08 w_pile_powstanie1_09 w_pile_powstanie1_10 w_pile_powstanie1_11 w_pile_powstanie1_12 w_pile_powstanie1_13 w_pile_powstanie1_14 w_pile_powstanie1_15 w_pile_powstanie1_16 w_pile_powstanie1_17 w_pile_powstanie1_18 w_pile_powstanie1_19 w_pile_powstanie1_20 w_pile_powstanie1_21 w_pile_powstanie1_22 w_pile_powstanie1_23 w_pile_powstanie1_24 w_pile_powstanie1_25