W Pile powstanie punkt poboru osocza od ozdrowieńców

w_pile_powstanie

W najbliższych tygodniach w Pile powstanie punkt poboru osocza od ozdrowieńców dla chorych na COVID-19. To kolejny już taki punkt w Wielkopolsce, który pomoże w leczeniu zarażonych koronawirusem, którzy posiadają zagrażające życiu objawy.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński o planach uruchomienia punktu rozmawiał z dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu Krzysztofem Olbromskim. Obecnie na terenie Wielkopolski takie punkty pobrań znajdują się m.in. w Lesznie oraz Poznaniu.

– Osocze jest niezwykle ważne z punktu widzenia leczenia zakażonych koronawirusem, którzy zmagają się z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Dlatego zachęcam do oddawania osocza, jeśli tylko spełniają Państwo wymagane warunki – apeluje wojewoda wielkopolski.

Przeciwciała zawarte w osoczu ozdrowieńca, które są specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2, reagują na koronawirusa, neutralizując go w organizmie osoby z aktywnym zakażeniem.

Osocze może zostać pobrane od osób, które:

•    spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741),

•    przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami, bądź wpisem w aplikacji pacjent/gabinet.gov.pl), zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,

•    minęło 14 dni od zakończenia izolacji lub od daty uzyskania dodatniego wyniku badania przeciwciał anty-SARS-CoV-2, w przypadku występowania ostrych objawów muszą minąć 4 tygodnie od ich ustąpienia,

•    są w wieku 18-65 lat,

•    w przypadku przeprowadzonej w przeszłości transfuzji oraz kobiet po przebytej ciąży w wywiadzie wymagane będą dodatkowe badania, które wykonane zostaną przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie rckik.poznan.pl.

WUW Poznań