W pilskiej Szkole Policji rozpoczęto szkolenie z pierwszej pomocy

Wraz z początkiem drugiego tygodnia lutego 2017, w Szkole Policji w Pile, rozpoczęto pierwsze szkolenie specjalistyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z Decyzją Komendanta Głównego Policji, z czerwca minionego roku, doskonalenie umiejętności w tej dziedzinie dotyczyć ma policjantów w służbie stałej.

W trakcie tygodniowego kursu zostanie przeprowadzonych 35 godzin lekcyjnych, których zakres tematyczny obejmuje: postępowanie ratownicze w miejscu zdarzenia, resuscytację według aktualnych wytycznych ERC, postępowanie z poszkodowanym po urazie, postępowanie w stanach nietypowych oraz w stanach zagrożenia życia, a także przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji. Kurs zakończy się egzaminem, po którym absolwent otrzyma świadectwo jego ukończenia.

W tym roku w Szkole Policji w Pile, w ramach 13 kursów, zostanie przeszkolonych 130 policjantów z jednostek terenowych. Realizację kursu powierzono również pozostałym szkołom policyjnym w wyniku czego, w skali całego kraju, kilkuset funkcjonariuszy podniesie swoje kwalifikacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Warto dodać, że policja jako instytucja o szerokim zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa współpracuje z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Fakt ten powinien inspirować policjantów do doskonalenia umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy zdobytych wcześniej na szkoleniu zawodowym podstawowym, a realizowane obecnie kursy są doskonałą okazją do podnoszenia tego typu kwalifikacji.

Marcin Kolasiński

w_pilskiej_szkole_policji_rozpoczeto00

w_pilskiej_szkole_policji_rozpoczeto02 w_pilskiej_szkole_policji_rozpoczeto01