W przeddzień Bożego Ciała, proboszcz dziękuje Szejnfeldowi

w_przeddzien_bozego_ciala

„Chciałbym gorąco podziękować za obecność w Szamocinie, na plebanii i zainteresowanie pracami naszej wspólnoty parafialnej dotyczącymi troski o zabytki, a szczególnie o wygląd i prace konserwatorskie przy kościele świętych Apostołów Piotra i Pawła” – to część podziękowania ks. Krzysztofa Madeckiego, proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie, skierowane do senatora Adama Szejnfelda.

– Miałem niedawno przyjemności odwiedzić Szamocin, a w tym Parafię Rzymskokatolicką pw. NWP Wspomożycielki Wiernych i obejrzeć przebieg prac remontowych na dachu kościoła p.w. św. Piotra i Pawła. Jako były radny i burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, bardzo się cieszę, że mogłem wesprzeć starania mieszkańców mojego miasta – mówi senator Adam Szejnfeld.

Parafia pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Szamocinie podjęła się zadania wymiany dachu i remontu wież, a w dalszej kolejności naprawy elewacji na kościele Świętych Apostołów w centrum miasta. W związku z tym, że zadanie to znacznie przekraczało możliwości finansowe wspólnoty, parafia zwróciła się o pomoc do wiernych, gminy, a także złożyła wniosek o dotację do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. W pomoc parafii swojej gminy, w której kiedyś był burmistrzem, zaangażował się także senator Adam Szejnfeld. Parafia na zakładany cel poza zebranymi środkami i własnym udziałem otrzymała też dotację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego łącznie na kwotę 310 tysięcy zł.

– Kościół pw. Św. Piotra i Pawła w Szamocinie jest jednym z nielicznych zabytków na terenie Szamocina, będącym ważnym składnikiem jego historycznej zabudowy, ale i religijnej tradycji. Kościół ten to piękne dziedzictwo, o które trzeba dbać, zwłaszcza, że w świątyni tej odbywają się nie tylko msze, czy inne uroczystości religijne, ale także liczne uroczystości państwowe, urzędowe oraz kulturalne, w tym koncerty. Służy temu też jego lokalizacja, tuż przy Pomniku Wolności, który miałem przyjemność i honor odbudować. Kościół ten, jako obiekt zabytkowy, jest udostępniany nie tylko pielgrzymom, ale też zwiedzającym oraz licznym grupom działającym przy parafii, jest zatem także ośrodkiem życia publicznego oraz kulturalnego miasta i gminy, a nie tylko religijnego – podkreśla senator Wielkopolski Północnej.

Anna Karmowska
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile