W sezonie jesienno-zimowym mniejsza częstotliwość odbioru odpadów

w_sezonie_jesienno_zimowym

Z dniem 1 listopada zmniejszeniu ulega częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Zmiany zgodne są z obowiązującym na terenie Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z regulaminem, w okresie od 1 listopada do 31 marca, odpady zmieszane z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej odbierane będą raz na dwa tygodnie (w okresie wiosenno-letnim raz na tydzień).  1 listopada zmienia się także częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych. W okresie jesienno-zimowych są one odbierane raz na 4 tygodnie, a nie jak miało to miejsce w okresie wiosenno-letnim, raz na tydzień. Zmianie nie ulega częstotliwość odbioru innych odpadów zebranych w sposób selektywny, które przez cały rok odbierane są raz na cztery tygodnie.

Sezonowe zmiany częstotliwości odbioru odpadów nie dotyczącą zabudowy wielorodzinnej. Tutaj odpady zmieszane odbierane są, niezależnie od okresu dwa razy w tygodniu, natomiast odpady zebrane w sposób selektywny, raz w tygodniu z wyłączeniem szkła, którego wyrzucamy relatywnie mniej, dlatego też odbierane jest ono raz na cztery tygodnie.

Agnieszka Matusiak
PROGK Piła