W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  W Wielkopolsce ZUS wypłaca już 13. emerytury

  w_wielkopolsce_zus

  Majowe świadczenia, które otrzymają emeryci i renciści, będą wyższe. Wszystko za sprawą jednorazowego świadczenia pieniężnego, czyli tzw. 13. emerytury. Cztery wielkopolskie oddziały wypłacą przeszło 700 tysięcy takich świadczeń.

  Wraz z majowym świadczeniem emeryci i renciści otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne. 13. emerytura to 1100 zł brutto, a jej wartość netto najczęściej wyniesie 888 zł.

  13. emerytury przyznane zostaną z urzędu, nie trzeba więc składać wniosku w tej sprawie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci je razem ze świadczeniem przysługującym za maj.

  Jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby uprawnione do:

  - emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,

  - renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,

  - renty szkoleniowej,

  - renty socjalnej,

  - renty rodzinnej,

  - rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

  - świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

  - nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,

  - świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

  13. emeryturę otrzymają osoby, które mają ustalone prawo do wymienionych świadczeń na dzień 30 kwietnia 2019 r. i nie było ono zawieszone np. z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających obowiązujące progi zarobkowe.

  Marlena Nowicka
  regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
  w Wielkopolsce
  Fot. /wiadomosci.onet.pl/