Wałcz. Jeśli jesteś świadkiem przemocy nie odwracaj się – reaguj! Policjanci i uczniowie w walce z przemocą w rodzinie

Z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy policjanci jednostki policji w Wałczu wspólnie z uczniami klasy szóstej zorganizowali akcję, której celem było szerzenie idei życia bez przemocy i głoszenie tolerancji. Młodzież przygotowała transparenty z hasłami o przemocy i symboliczne naklejki. Do działań włączyła się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2 października to dzień urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego. Człowieka, który był pionierem niestosowania przemocy. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w tym roku obchodzone po raz ósmy.

Do idei życia bez przemocy i głoszenia tolerancji włączyli się policjanci, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu. Najpierw policjanci zaprosili uczniów na krótką lekcję o definicji przemocy, młodzież obejrzała film przygotowany przez zachodniopomorskich policjantów i zaprzyjaźnionych seniorów o tematyce przemocy wobec osób starszych. Po analizie filmu młodzież zebrała się z trzymanymi w rękach transparentami, po czym wszyscy ruszyli na Plac Wolności w Wałczu, aby tam apelować do napotkanych mieszkańców.

Uczniowie wspólnie z policjantami apelowali o to, aby nie być obojętnym na przemoc i brak tolerancji. Zdarzały się osoby, które opowiadały o własnych doświadczeniach z przemocą, o tym, gdzie szukały pomocy oraz takie, które były świadkami przemocy wobec dzieci, kobiet i zwierząt. Co ważne nie pozostawały obojętne, podejmowały działania.

Mieszkańcy włączający się w prowadzoną akcję wybierali jedno z 22 pytań przygotowanych przez uczniów i udzielali czasem trudnej, osobistej odpowiedzi. Dorośli gratulowali pomysłu prowadzonych działań w które chętnie się włączali. Każdy otrzymywał naklejkę promującą akcję- czerwona dłoń z tulipanem oraz materiały profilaktyczne.

Jeśli jesteś świadkiem stosowania przemocy nie odwracaj się – reaguj!

KPP Wałcz

walcz_jesli_jestes001

walcz_jesli_jestes002 walcz_jesli_jestes003 walcz_jesli_jestes004 walcz_jesli_jestes005 walcz_jesli_jestes006 walcz_jesli_jestes007 walcz_jesli_jestes008 walcz_jesli_jestes009 walcz_jesli_jestes010 walcz_jesli_jestes011 walcz_jesli_jestes012 walcz_jesli_jestes013 walcz_jesli_jestes014 walcz_jesli_jestes015 walcz_jesli_jestes016 walcz_jesli_jestes017 walcz_jesli_jestes018 walcz_jesli_jestes019 walcz_jesli_jestes020