Wałcz. Jubileusz Złotych Godów

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica szczególna i wyjątkowa, tak jak wyjątkowi są Dostojni Jubilaci. Przeżyć ze sobą mimo wielu przeciwności losu, mimo trudów dnia codziennego ponad pół wieku, to nie lada sztuka.

2 grudnia br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyły się jubileusze Złotych Godów Państwa:

– Krystyny i Antoniego Koniecznych-  małżeństwo zawarte dnia 24.12.1971r.

– Gabrieli i Zygmunta Jażdżewskich – małżeństwo zawarte dnia 15.04.1972r.

– Elżbiety i Aleksandra Kulniewów – małżeństwo zawarte 16.09.1972r.

Takie uroczystości w tut. urzędzie zdarzają się najwyżej parę razy w roku. Burmistrza Miasta Wałcz Maciej Żebrowski dziękował Czcigodnym Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych oraz przyszłych małżonków. Medal, który otrzymali Szanowni Jubilaci jest jedynym wyróżnieniem, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. To swoista nagroda, za to, że małżonkowie wytrwali w miłości, że byli wierni złożonej 50 lat temu przysiędze. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Dobre, szczęśliwe, przykładne małżeństwo jest zasługą zarówno żony jaki męża, dlatego też w podziękowaniu za przeżyte pół wieku Dostojni Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie. Receptą na udany związek, jak podkreślali Jubilaci, jest po prostu miłość i kompromis.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

UM Wałcz

walcz_jubileusz

walcz_jubileusz_02 walcz_jubileusz_03 walcz_jubileusz_04 walcz_jubileusz_05 walcz_jubileusz_06 walcz_jubileusz_07 walcz_jubileusz_08 walcz_jubileusz_09 walcz_jubileusz_10 walcz_jubileusz_11 walcz_jubileusz_12 walcz_jubileusz_13 walcz_jubileusz_14 walcz_jubileusz_15 walcz_jubileusz_16 walcz_jubileusz_17 walcz_jubileusz_18 walcz_jubileusz_19 walcz_jubileusz_20 walcz_jubileusz_21