Wałcz. Jubileusz Złotych Godów

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica szczególna i wyjątkowa, tak jak wyjątkowi są Dostojni Jubilaci. Przeżyć ze sobą mimo wielu przeciwności losu, mimo trudów dnia codziennego ponad pół wieku, to nie lada sztuka. Takie uroczystości w tut. urzędzie zdarzają się najwyżej parę razy w roku. Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski dziękował Czcigodnym Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych oraz przyszłych małżonków. 

 

„Nic dwa razy się nie zdarza

I nie zdarzy(…)

Żaden dzień się nie powtórzy

Nie ma dwóch podobnych nocy

Dwóch tych samych pocałunków

Dwóch jednakich spojrzeń w oczy…”

Wisława Szymborska

 

4 lipca br. w Urzędzie Miasta Wałcz odbyły się jubileusze.

 

Jubileusze Złotych Godów Państwa:

 

IRENA i LEOPOLD OŚCISŁAWSCY – data zawarcia małżeństwa 21.07.1972 r.

 

JANINA i ZYGMUNT WOJTASZEWSCY – data zawarcia małżeństwa  21.04.1973 r.

 

MARIA i JÓZEF GODZICCY – data zawarcia małżeństwa 06.04.1974 r.

 

Medal, który otrzymali Szanowni Jubilaci jest jedynym wyróżnieniem, które można otrzymać wyłącznie we dwoje. To swoista nagroda, za to, że małżonkowie wytrwali w miłości, że byli wierni złożonej 50 lat temu przysiędze. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski. Dobre, szczęśliwe, przykładne małżeństwo jest zasługą zarówno żony jak i męża, dlatego też w podziękowaniu za przeżyte pół wieku Dostojni Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie.

 

Receptą na udany związek, jak podkreślali Jubilaci, jest po prostu miłość, szacunek i kompromis.

 

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

 

UM Wałcz