Wałcz. Komunikat w sprawie zamknięcia Urzędu

komunikat_w_sprawie

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją pandemiczną, począwszy od dnia 15 lutego 2021 roku do odwołania Urząd Miasta Wałcz będzie zamknięty dla Interesantów. Pomimo zamknięcia – Urząd będzie pracował, ograniczona będzie jedynie możliwość osobistego załatwiania spraw.

Przy wejściu do budynku głównego będzie stała skrzynka, do której będzie można składać dokumenty/pisma/wnioski.

Pilne sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego (akty zgonu i urodzenia), będą załatwiane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (67-258-44-71 wew. 29 lub 52).

Pilne sprawy w Wydziale Spraw Obywatelskich (dowody osobiste i meldunki), będą załatwiane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (67-258-44-71 wew. 51 lub 49).

Pilne sprawy w Komendzie Straży Miejskiej, będą załatwiane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (67-258-44-71 wew. 34 lub 531-393-137).

Pilne sprawy związane z obsługą działalności gospodarczej będą załatwiane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (602-836-858, 67-258-44-71 wew.53).

Udzielanie informacji w sprawie upomnień dotyczących:

– opłaty za odpady –  tel. 67-258-44-71 wew. 20 lub wew. 27,

– podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – tel. 67-258-44-71 wew. 27 lub wew. 20,

– dzierżawy gruntu, wieczystego użytkowania, opłaty przekształceniowej– tel. 67-258-44-71 wew. 27,

– informacji i deklaracji podatkowych – tel. 602-837-696 lub tel. 67-258-44-71 wew. 35.

Apelujemy o składanie dokumentów w miarę możliwości poprzez platformę ePUAP, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres poczty elektronicznej kontakt@umwalcz.pl lub telefonicznie pod nr 67 258 44 71.

Numery do poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta dostępne są na stronie: https://www.walcz.pl/index.php/e-urzad1/wydzialy-i-stanowiska

Do odwołania zawieszam przyjęcia w sprawach skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana, ograniczona pozostaje forma składania, tj. pisemnie  w siedzibie Urzędu, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.

Jednocześnie informujemy, iż Kasa Urzędu będzie czynna w poniedziałki i wtorki w godz. 8:00-14:30. Do Kasy należy podchodzić pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności oraz zgodnie z zasadą maksymalnie trzech osób w kolejce do Kasy.

Wpłat można dokonywać bezpośrednio na poniżej wskazane rachunki bankowe:

Ogólny: PEKAO SA o/Wałcz: 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

Dla odpadów komunalnych: PEKAO SA o/Wałcz: 98 1240 3712 1111 0010 4026 3217

Strefy płatnego parkowania: 82 1240 3712 1111 0010 2737 5115

Zajęcie pasa drogowego: 08 1240 3712 1111 0000 4363 6688

Opłaty za udostępnianie danych z rejestrów: PESEL, mieszkańców, dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami  osobistymi: 69 1240 6292 1111 0010 7615 8679

Przydatne dane adresowe:

Urząd Miasta Wałcz
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz

tel. +48 (67) 258 44 71
fax.+48 (67) 258 26 18

Skrytki e-Puap: /4am3ot27ub/skrytka oraz/4am3ot27ub/SkrytkaESP .

UM Wałcz