Wałcz. Maturzyści z odwiedzinami u policjantów

25 stycznia 2023 roku tegoroczni maturzyści odwiedzili wałeckich policjantów w ich miejscu pracy. Młodzi ludzi mieli okazję zobaczyć jak pracują mundurowi, a zarazem otrzymać odpowiedź na pytanie: jak zostać policjantem?

Policjantów Komendy Powiatowej w Wałczu odwiedzili tegoroczni abiturienci z PCKZiU „Budowlanka” w Wałczu. Niebawem przed młodymi ludźmi ważnym egzamin w życiu – matura ale też i wybór dalszej drogi kariery, nowej drogi życiowej. Spotkanie z policjantami to nie tylko „podglądanie” policjantów w trakcie ich zadań w służbie ale też i uzyskanie informacji na temat poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego przyjęcia do służby w policji.

Maturzyści rozpoczęli spotkanie od zapoznania się ze strukturą organizacyjną jednostki, zadaniami policjantów z Zespołu Dyżurnych jednostki.W dalszej kolejności na licealistów czekali instruktorzy strzelectwa, którzy zaprezentowali strzelnicę funkcjonującą w komendzie i jej nowoczesne wyposażenie.  Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta z technikiem kryminalistyki, a także przewodnikami psów służbowych.

Abituriencii wysłuchali na koniec także krótkiej historii o policji państwowej,  oraz o tworzeniu się posterunku w Wałczu. Prowadzący spotkanie krok po kroku omówili każdy etap postępowania kwalifikacyjnego do służby w policji. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia zdjęć z prywatnego zbioru policjantów z czasów, kiedy byli jeszcze słuchaczami jednej ze Szkół Policji.

Dla zainteresowanych służbą w Policji:

https://praca.policja.pl/pwp/informacje/38758,Jak-zostac-policjantem.html
lub kontakt telefoniczny z Zespołem Kadr i Szkolenia KPP Wałcz, tel. 47 78 49 581

KPP Wałcz

walcz_maturzysci

walcz_maturzysci_02 walcz_maturzysci_03 walcz_maturzysci_04 walcz_maturzysci_05 walcz_maturzysci_06 walcz_maturzysci_07 walcz_maturzysci_08 walcz_maturzysci_09 walcz_maturzysci_10 walcz_maturzysci_11 walcz_maturzysci_12 walcz_maturzysci_13 walcz_maturzysci_14 walcz_maturzysci_15 walcz_maturzysci_16