Wałcz. Nabory na wolne stanowiska urzędnicze

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Realizacji Projektów Urzędu Miasta Wałcz oraz na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz.

 

PODINSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Wymaganie niezbędne:

 

– obywatelstwo polskie,

 

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

– nieposzlakowana opinia,

 

– wykształcenie wyższe lub średnie,

 

– staż pracy:

 

– wykształcenie średnie – 3 lata,

 

– wykształcenie wyższe – staż nie jest wymagany.

 

https://www.walcz.pl/images/Ogoszenie_o_naborze_-_Podinspektor_ds_Zamwie_Publicznych.pdfk: Nabór Podinspektor

 

 

INSPEKTOR/PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

 

Wymaganie niezbędne:

 

– obywatelstwo polskie,

 

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

– nieposzlakowana opinia,

 

– wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe,

 

– staż pracy:

 

Inspektor

– wykształcenie średnie – 5 lat,

– wykształcenie wyższe – 3 lata,

 

Podinspektor

– wykształcenie średnie – 3 lata,

– wykształcenie wyższe – staż nie jest wymagany.

 

Nabór Inspektor/Podinspektor

https://www.walcz.pl/images/Ogoszenie_o_naborze_-_Inspektor_Podinspektor_ds_Gospodarki_Gruntami.pdf

 

Więcej informacji na temat naborów: https://bip.walcz.pl/index.php/nabor-na-stanowiska/160-nabor-w-urzedzie-miasta

 

UM Wałcz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *