Wałcz. Policjanci pilnują bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach

Policjanci wałeckiej komendy w czasie codziennej służby kontrolują zamarznięte akweny, a przy okazji profilaktycznie starają się oddziaływać na wyobraźnię ludzką. Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne może zakończyć się tragicznie.

Policjanci z jednostki Policji w Wałczu z chwilą spadku temperatur powietrza kontrolują jeziora położone na terenie powiatu wałeckiego. Niedaleko, bo wczoraj policjanci otrzymali zgłoszenie, o tym, że po zamarzniętej linii brzegowej jeziora chodzą dzieci, które rozbijają lód.

Zamarznięte stawy, jeziora czy rzeki bywają pokusą szczególnie dla dzieci i młodzieży. Korzystanie przez dzieci z uroków zimy, bez opieki dorosłych może zakończyć się tragicznie. Policjanci przypominają, że każde wejście na zamarznięty zbiornik wodny jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku.

Sprawdźmy, czy w razie potrzeby nasze dzieci będą umiały wezwać pomoc. Uczulmy dzieci na niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa na zamarzniętych rzekach i jeziorach.

Gdy lód się załamie, należy pamiętać, aby:

– zachować spokój,

– unikać gwałtownych ruchów,

– za wszelką cenę starać się nie wpłynąć pod lód,

– rozłożyć szeroko ręce, aby zwiększyć kontakt z pokrywą lodową,

– starać się wydostać z wody, ostrożnie podciągając się na rękach,

– w lodowatej wodzie człowiek może przebywać jedynie kilka minut, dłuższa kąpiel grozi nadmiernym wychłodzeniem,

– po wydostaniu się na powierzchnię lodu, należy poruszać się w kierunku brzegu w pozycji leżącej, w celu zmniejszenia nacisku na lód,

– starać się wezwać pomoc.

Użyj przedmiotów, które mogą pomóc przy wyciągnięciu osoby z wody: szalik, długa gałąź, sanki itp. Nie biegnij w kierunku osoby, która wpadła do wody. Spokojnie podejdź i połóż się na lodzie. Po wyciągnięciu osoby z wody udziel pierwszej pomocy i niezwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe.

asp. Beata Budzyń
KPP Wałcz

walcz_policjanci

walcz_policjanci_02 walcz_policjanci_03 walcz_policjanci_04 walcz_policjanci_05