Wałcz. Policjanci wyróżnieni za wzorową służbę

W Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu 15 policjantów otrzymało awans na wyższy stopień policyjny. Awans to wyróżnienie i rezultat za wzorową oraz ciężką służbę.
Uroczystość miała charakter kameralny i odbyła się w sali konferencyjnej jednostki.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku podinsp. Arturowi Grenda Komendantowi Powiatowemu Policji w Wałczu przez naczelnika Wydziału Prewencji podinsp. Tomasza Kniata. W sumie 15 policjantów otrzymało mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W powszechnej opinii mianowanie na wyższy stopień policyjny należy się każdemu policjantowi po przepracowaniu określonej liczby lat. Są jednak sytuacje, kiedy można awansować wcześniej. Na wyższy stopień policyjny zasługują policjanci, którzy wzorowo wykonują obowiązki, przejawiają inicjatywę w służbie i doskonalą kwalifikacje zawodowe. Awans to wyróżnienie w formie przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny.

Niestety z uwagi na obowiązki służbowe nie wszyscy funkcjonariusze mogli wziąć udział w dzisiejszej uroczystości. Po uroczystym wręczeniu aktów mianowania Komendant Powiatowy Policji w Wałczu pogratulował policjantom zasłużonych awansów oraz życzył wytrwałości i realizacji planów zawodowych i osobistych, a także czerpania codziennej przyjemności z wykonywanych obowiązków. W uroczystości uczestniczyli przełożeni policjantów poszczególnych komórek organizacyjnych.

KPP Wałcz

walcz_policjanci_wyroznieni

walcz_policjanci_wyroznieni_02 walcz_policjanci_wyroznieni_03 walcz_policjanci_wyroznieni_04 walcz_policjanci_wyroznieni_05 walcz_policjanci_wyroznieni_06 walcz_policjanci_wyroznieni_07 walcz_policjanci_wyroznieni_08 walcz_policjanci_wyroznieni_09